Tālbergs Teodors

Tālbergs Teodors (28.01.1869.-?)
Talbergs TeodorsDzimis Dundagas Ežu muižā, vagara dēls. Mācījies vietējā pagasta skolā, Dundagas baznīcnovada (ķirspēles) skolā, Talsu privātā apriņķa skolā pie K. Mīlenbacha, Baltijas skolotāju seminārā 1888.-1890., nebeidzis, ieguvis pašmācības ceļā pilsētas dr. skolas tiesības Vents­pilī 1894. gadā.
Bijis skolotājs Mazirbē (1894.-1915 un 1918.-1930. gadiem). Vācu okupācijas laika Tālbergam nav ļauts strādāt skolā.
Darbojies Mazirbes sabiedriskā dzīvē.

Avots: Baltijas skolotāju seminārs 1870.-1919., Bij. Baltijas skolotāju semināra audzēkņu un skolotāju biedrības izdevums, Rīga, 1940.

Advertisements