Dundagas pils (teika)

Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotajās „Latviešu pasakas un teikas“ (1925–1937) publicēta arī teika par kādu bagātu jumpravu, kurai piederējusi skaista pils Dundagā. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas pils (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par to kā velns salīdzis ar Dundagas kungu, ka viņš uztaisīs Dun­dagā pili.

Advertisements
Read Article →

Dundagas pils (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par to kā ganu zēns Dundagas pili pacēla zemes virsū. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Kā Vec-Kurčam gājis cepli kurinot (teika)

Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotajās „Latviešu pasakas un teikas“ (1925–1937) publicēta arī teika par to, kā Vec-Kurčam gājis Dundagas Ķiknas cepli kurinot. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Madlienas ala (teika)

Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotajās „Latviešu pasakas un teikas“ (1925–1937) publicēta arī teika par Madlienas alu. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Zelta naudas muca (teika)

Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotajās „Latviešu pasakas un teikas“ (1925–1937) publicēta arī teika par zelta naudas mucu Dundagas Ūknes daļā. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas pils Zaļā jumprava (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par Dundagas pils Zaļo jumpravu. Advertisements

Advertisements
Read Article →