Pārbūvē ceļus Dundagas pagastā (1937.)

Ņemot vērā ceļu noslogojumu Dundagas pagastā un nepieciešamību nogādāt zivis līdz tirgus vietām iekšzemē, 1937. gadā pagastā pārbūvē vairākus ceļus. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dāvida pils (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par Dāvida pili.

Advertisements
Read Article →

Dāvida pils (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par Dāvida pili. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas pils Zaļā jumprava (teika)

Grāmatā “Latviešu tautas teikas”, kas izdota 1988. gadā apkopotas vēsturiskās teikas, tai skaitā arī par Dundagas pils Zaļo jumpravu. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dāvida pils (teika)

Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotajās „Latviešu pasakas un teikas“ (1925–1937) publicēta arī teika par  Dāvida pili. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas lielajos mežos (1939.)

Piedāvājam laikraksta “Kurzemes vārds” 1939. gada numurā publicēto rakstu, kurā stāstīts par kāda ceļotāja pieredzēto Ziemeļkurzemē. Advertisements

Advertisements
Read Article →