Pārbūvē ceļus Dundagas pagastā (1937.)

Ņemot vērā ceļu noslogojumu Dundagas pagastā un nepieciešamību nogādāt zivis līdz tirgus vietām iekšzemē, 1937. gadā pagastā pārbūvē vairākus ceļus. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Jūras svētki Mazirbē (1936.)

Zvejnieku svētkos Mazirbē, kuru rīkošanā bij apvienojušās visas zvejnieku organizācijas no Ovišiem līdz Kolkas ragam, pulcējās ap 2000 cilvēku un to apmeklēja Sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš.

Advertisements
Read Article →

Telefona abonenti Mazirbē (1940.)

Pasta un telegrāfa departaments 1940. gadā izdeva Latvijas telefona abonentu sarakstu. Piedāvājam iepazīties ar tajā iekļautajiem Mazirbes abonentiem. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Kārlis Ulmanis apmeklē Mazirbi (1936.)

1936. gada 2. augustā pēc Dundagas apmeklējuma valsts prezidents Kārlis Ulmanis caur Vīdali, kur apskatīja koppienotavu gar Zilo kalnu malu devās uz Mazirbi. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Mazirbes nepilnā vidusskolā (1941.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1941. gada 19. aprīļa numurā ir publicēts raksts par Mazirbes nepilno vidusskolu, kurā mācās drusku pāri par 200 skolēniem un iekšējie izbūves dar­bi vēl turpinās. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Pa Kurzemes ceļiem (1936.)

Laikraksta “Ventas balss” 1936. gada 22. septembra numurā ir publicēts Irmas Liepsalas raksts, kurā autore dalās iespaidos par redzēto Dundagā, Slīterē, Mazirbē un citās Kurzemes vietās. Advertisements

Advertisements
Read Article →