Lēmums par tiltu slēgšanu Dundagā (1984.)

Sakarā ar sliktu tehnisko stāvokli, 1984. gadā satiksmei nolēma slēgt divus tiltus Komjaunatnes ielā Dundagā. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Gustava Zēzemana apraksts (1866.)

Pēc Dundagas pils  ugunsgrēka 1872. gadā publicē Jelgavas Annas baznīcas mācītāja Gustava Zēzemana 1866. gada sniegto apraksts, kurā stāstīts arī par Dundagas pili un parku.

Advertisements
Read Article →

Dundagas spēkstacija

Ernesta Ābola komentārs par atklātni ar Dundagas spēkstaciju, kuru ap 1910. gadu cēla reizē ar barona Kr. Ostenzakena pils atjaunošanas darbiem. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas dīķa padziļināšanas projekts (1989.)

Dundagas dīķa padziļināšanas darba projekts tika saskaņots un apstiprināts 1989. gadā, jo jau tad aizaugšanas un piesērēšanas process tajā noritēja strauji. Projektā tika paredzēta dīķa pārtīrīšana 4 ha platībā, tomēr […]

Advertisements
Read Article →