Vīdales (Dundagas) koris (1925.)

Piedāvājam iepazīties ar rakstu no 1925.gadā izdotā Latvijas baptistu draudžu koru vēstures materiālu krājuma “Mūsu kori un dziesmas” par Vīdales (Dundagas) kori. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Dundagas luterāņu baznīcas ērģeles

Dundagas luterāņu baznīcas ērģeles ir vienīgās saglabājušās pirmā latviešu ērģeļbūvētāja Anša Dinsberģa būvētās ērģeles.

Advertisements
Read Article →

Ordinācija Dundagā (1938.)

1938. gada 23. oktobrī Dundagas luterāņu baznīcā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs ordinēja Nikolaju Plāti un Jāni Saulīti. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Apsūdz mācītāju Rihardu Krauzi (1884.)

1884. gada vasarā Dundagas mācītāju Rihardu Timoteju Krauzi apsūdz par to, ka savos izteikumos tas ir apvainojis pareizticīgo Baznīcu. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Vīdalē uzbūvē baptistu baznīcu (1935.)

1935. gadā Paušeļu saimnieks atvēl zemi Vīdalē baptistu baznīcas celšanai, kuru atklāj 1.septembrī. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Atklāj izremontēto Mazirbes baznīcu – koncertzāli (1988.)

1982. gadā arhitekte R. Valtere secina, ka jānovērš Mazirbes luterāņu baznīcas nesošo konstrukciju strauju bojāšanos un jāveic pilnībā baznīcas telpu restaurāciju. 1988. gada 4. septembrī atklāj izremontēto baznīcu – koncertzāli. […]

Advertisements
Read Article →

Jaņa Rozentāla altārglezna “Lieldienu rīts” Dundagā (1912.)

Dundagas luterāņu baznīcā atrodas altārglezna “Lieldienu rīts”, kuru gleznojis Jans Rozentāls. Advertisements

Advertisements
Read Article →