Mācītāja Glēzera ziņojums Kurzemes konsistorijai (1839.)

Piedāvājam iepazīties ar Dundagas mācītāja Karla Glēzera ziņojumu Kurzemes konsistorijai, kas tapis 1839.gada 16. janvārī. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Atgādinājums par vēlēšanām (1956.)

1956. gada 5. augustā no pulksten 6 rītā sākās LPSR Augstākās Padomes deputātu vēlēšanas Dundagas 125. vēlēšanu apgabalā.

Advertisements
Read Article →

“Latvijas Vanagi” biedru vakars (1939.)

Biedrība “Latvijas Vanagi” 1939. gada 4. martā Dundagā rīkoja 45. Dundagas novada gadskārtējo biedru vakaru. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Bīskaps dāvina domkapitulam Dundagas apgabalu (1245.)

1245. gadā Rīgas bīskaps Nikolajs dāvina Rīgas domkapitulam Dundagas un Tārgales apgabalu. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Ceļa labošanas rīkojums (1940.)

Dundagas pagasta valde saskaņā ar instrukciju par zemes ceļu labošanu un uzturēšanu, 1940. gadā izdeva rīkojumu par ceļa labošanas darbiem uz Jaundundagas ceļa. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Par rajona darbinieku apgādi ar dzīvokļiem (1950.)

Dundagas rajona darba ļaužu deputātu padomes izpildu komiteja 1950. gada 7. janvāra sēdē lēma par brīvā dzīvokļa izmantošanu. Advertisements

Advertisements
Read Article →

Par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagā (1983.)

Dundagas ciemata tautas deputātu padomes izpildkomitejas 27.10.1983.  sēdē izskatīja jautājumu par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagas ciematā. Advertisements

Advertisements
Read Article →