Dundagas sīrups (1956.)

1956.gadā Dundagas sīrupam bija liels piepra­sījums. Dundagas Sīrupfabrika katru dienu deva 30 un vairāk tonnu produkcijas, lai arī vēl pirms da­žiem gadiem dienā izlaida di­vas trīs tonnas sīrupa.

“Cīņa” Nr.248 (20.10.1956.)
Dundagas sīrups
Jau sen pazīstama kurzemnieku māka vārīt garšīgu sīrupu. Tomēr nekad nebija gadījies redzēt kā to pagatavo. Kad nesen Dundagā no Rīgas bija atbraukuši konditorejas (izstrādājumu fabrikas “Laima” ļaudis pēc sīrupa, kopā ar viņiem aizgājām ciemos pie Dundagas sīrupa ražotājiem.

Dundagas sīrupfabrika 1950.gados.

Veram fabrikas durvis. Mūs ap­ņem pat uzbāzīgi salds gaiss. Di­rektors Ļovkins nevaļīgs, bet par apciemojumu iepriecināts.
— Darba pilnas rokas, jo kolektīvam sākusies sezona, — viņš saka un rāda uz pagalmu, kur rindām vien brauc pajūgi un automašīnas ar kartupeļiem. Uzzinām, ka fabrikai šā gada pēdējā ceturksnī republikas pārtikas un konditorejas uzņēmumiem jāsaražo 2000 tonnas sīrupa. Kolektīvs pilns apņēmības šo uzde­vumu pārsniegt. Sākot sezonu, darbs noris divās maiņās. Vēl priekš da­žiem gadiem šeit dienā izlaida di­vas trīs tonnas sīrupa. Tagad, kad visi svarīgākie darba procesi mechanizēti, produkcija ievērojami palieli­nāta — katru dienu fabrika dod 30 un vairāk tonnu.

Vecākā filtrētāja Ā.Grīnberga un strādniece Čekstere sagatavo ierīci sīrupa filtrēšanai.

— Izejvielas mums piegādā apkār­tējie kolchozi, — turpina Ļovkins. — No Valmieras, Vidrižu, Virbu, Reņģes un citām fabrikām saņemam stērķeli, ko pārstrādājam sīrupā.
Galvenās inženieres Varlamovas pavadībā iepazīstamies ar sīrupa iz­gatavošanu. Sākam ar pagalmu. Šeit no kolchoziem pieved kartupeļus, no­sver un novieto neilgai uzglabāša­nai. Ar hidrotransportieri kartupeļus nogādā fabrikā. Elevatora tipa transportieri nomazgātos kartupe­ļus uzceļ trešajā stāvā, kur tos au­tomātiski nosver. Pēc tam kartupeļi nonāk stērķeles cehā. Spēcīgās rī­ves, kas darbojas ar 1500 apgriezie­niem minūtē, kartupeļus sasmalcina. Šķidro masu sūknis pārsūknē ekstraktorā, kur atdalās kartupeļu gremzdi. Kartupeli jau pārvērtušies baltā šķidrumā, kas ļoti atgādina pienu. Šķidrai stērķelei vēl jānoiet tāls ceļš — caur kratītāja zīda sie­tiem, dažādiem kubliem utt. Un tad mēs esam sīrupa cehā. Plašajā tel­pā redzami vakuuma aparāti, spie­des.

Dundagas sīrupfabrika no pagalma puses. Avots: “Dundadznieks” Nr.5 (74) maijs 2008.

Lai norisinātos stērķeles hidrolizē, katrai tonnai stērķeles piena piejauc deviņus kilogramus sērskābes. Šķidrumu samaisa, un tas nonāk speciā­lā aparātā, kur norisinās stērķeles hidrolizē. Pēc tam šķidro sīrupa su­lu pārsūknē uz filtrācijas presēm. Tajās sīrups attīrās no piemaisīju­miem un atkal ceļo tālāk uz iztvaicēšanas katliem. Tagad sīrups iegūst jau krāsu, tomēr tas ir vēl pavisam šķidrs.

Strādniece A.Mežupe apkalpo sīrupa sacukurošanas aparātus.

Process nav beidzies. Cehā bez pārtraukuma darbojas vairāki vakuuma katli, kuros sīrups nogata­vojas. No katliem gatavā produkci­ja plūst uz svariem, bet pēc tam to iesūknē lielās tvertnēs. No šejienes Dundagas sīrups gan mucās, gan au­tomašīnu cisternās sāk ceļojumu uz konfekšu fabrikām. Bez sīrupa šo fabriku ļaudis nevar iztikt — tas nepieciešams karameļu, biskvitu un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai. Fabrikas produkciju iz­manto arī tekstilrūpniecībā un pat metālrūpniecībā.
Padomju varas gados fabrika ie­vērojami kāpinājusi ražošanu. Tas panākts, uzlabojot technolofrisko pro­cesu, roku darbu aizstājot ar mechanismiem un ierīcēm. Vecie sīrupa vārītāji tagad veiksmīgi vada jau­nās mašīnas un neatlaidīgi cīnās par savas produkcijas marku. Tādēļ arī Dundagas sīrupam ir liels piepra­sījums.
P.Miklāvs
“Cīņas” korespondents

Avots: “Cīņa” Nr.248 (20.10.1956.), “Dundadznieks” Nr.5 (74) maijs 2008.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s