Aptieka Dundagā (1895.-2015.)

1895. gadā aptieku no dokto­rāta mājas “Dakterlejā” pārvietoja uz moderni iekārtotu divstāvu māju, kurā bija centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija un kas bija pielāgota aptiekas vajadzībām.

Dundaga 19.gs beigās. Kreisajā malā aptiekas ēka ar palīgēkām un dārzu.

Tas bija iespējams, jo Dundaga bija ienesīga vieta ne tikai ārstiem, bet arī aptiekāriem un to atļāva nopelnītie līdzekļi.
Plašais zemes īpašums (Talsu iela 6 – DV) robežojās ar barona zemes īpašumu. Tapa lieliskais aptiekas dārzs drogām, košuma kokiem un krūmiem, puķēm un ar īpaši celtu māju drogu apstrādei. 1899. gadā K.J.Štolcers aptieku pārdeva provizoram Teodoram Aleksandram Tīrmanim, kurš 1902. gadā atrada jaunu aptiekas īpašnieku Paulu Pfeilu. Pēc desmit gadiem aptieka nonāca aptiekāra palīga Kārļa Sinkas īpašumā. Kārlis Sinka bija vidzemnieks no Rankas, kas 1912. gadā pārnāca no Krievijas.

Dundagas aptiekas skārda izkārtne, 19.gs. beigas – 20.gs. sākums. Avots: Latvijas farmācijas muzejs.

Kārļa Sinka un mantinieku īpašumā Dundagas aptieka, joprojām moderna un bagāta, palika ilgi. Aptiekas dārzu papildināja siltumnīca vīnogulājiem un īpašas šķirnes lazdu riekstkoki. Pārvaldnieki ap­tiekā strādāja vienu vai vairākus gadus. 1933. gadā mūžībā aizgāja aptiekas īpašnieks Kārlis Sinka, kuru apglabāja Anstrupes kapos.

Dundagas aptiekas signatūra (zālēm pievienots paskaidrojums, kurā norādīts zāļu sastāvs, minēts ārsta un slimnieka vārds, datums, zāļu lietošanas kārtība un cena), 1921.gads.

1940. gada 28. oktobrī padomju vara pieņēma dekrē­tu par privāto aptieku, slimnīcu un tām līdzīgo ie­stāžu nacionalizāciju. Visiem īpašniekiem aptiekas atņēma un reģistrēja Galvenajā aptieku pārvaldē. 1941. gadā, kad beidzās padomju okupācija, jūlijā atjaunoja Farmācijas pārvaldi, reģistrēja aptiekas, atjaunoja bijušos nosaukumus, aptiekas atdeva īpaš­niekiem. Dundagas aptieku atguva tās īpašnieks far­mācijas maģistrs Imants Sinka, kurš farmāciju studēja vienīgi ģimenes inte­resēs, jo viņa īstais aicinājums bija glezniecība un studijas Mākslas akadēmijas meistardarbnīcās.

Zelma Sinka ar bērniem Ilgu un Imantu 20.gs 30. gadu otrajā pusē.

Neatgriezeniskas izmaiņas norisinājās 1944.gadā, kad daudzas aptiekas, to skaitā arī Dundagas, palika bez īpašniekiem. Bēgļu laivās uz Zviedriju devās arī Dundagas aptiekas īpašnieks Imants Sinka, kurš aizbrauca no Latvijas pašā beidzamajā brīdī ar vienu no pēdējām laivām.
Pēckara gados par Dundagas aptiekas pārvaldnie­ci iecēla farmaceiti no Piltenes aptiekas Olgu Helmani-Raikovu. No 1949.gada aptiekas mājas otrajā stāvā dzīvoja un darbojās Iekšlietu tautas komisariāta daļas priekšnieks Aleksandrs Mazurs.
1951. gada oktobrī par pārvaldnieci iecēla no Kri­mas apgabala iebraukušo farmaceiti Lidiju Semjonovu. Šai laikā tika izpostīti daudzi aptiekas plašā dārza stādījumi, izārdīta arī centrālapkure, sabojāts ūdensvads un kanalizācija. Nākošais aptiekas pārvaldnieks bija Staņislavs Žarins no Mogiļevas un postīšanas darbi turpinājās.

Aptiekas ēka dažādos laikos.

No 1956. līdz 1957.gadam pār­valdniece bija farmaceite Estra Pūpolberga-Jurševska, bet no 1957. līdz 1967.gadam farmaceite Ārija Apsīte.
No 1967. līdz 1991.gadam aptiekas pārvaldniece bija farmaceite Lidija Siliņa. Šajā laikā aptiekā bija ap 10 štata vienību: pārvaldniece, fasētāja, signorante, kasiere, receptāre, divas sanitāres un asistentes.

Padomju ielas būvniecība 1960. gados.

60. gados izveido­jot Dundagas galveno ielu – automaģistrāli (Talsu iela posmā no Pils ielas līdz E.Dinsberga ielai – DV) zudībā aizgāja lielākā daļa no aptiekas dārza, kas līdz tam pletās gandrīz līdz “Ķīkaru” mājai. Jauno ceļu, Krūkenštrāsi (ieguva nosaukumu par godu darbu vadītājam Krūkenam), sākotnēji nosprauda pavisam cieši gar aptiekas ēku. Vecajai verandai, kas bija stipri cietusi, gandrīz vispār vietas neatradās, līdz ar to veco verandu nojauca un tās vietā uztaisīja jaunu un mazāku, kā arī ceļu no verandas divus metrus nostūma nost.
No 1991. gada 16.novembra Dundagas aptiekas pārvaldniece bija Ingrīda Švampe un aptieka turpināja iz­gatavot zāles pēc ārstu receptēm, pārdeva gatavās zāļu formas un veselības kopšanas preces. Aptieku slēdza 2015. gadā.

Avots: Dundagas aptiekai 120. Tekstu bukletam sagatavoja Dundagas pagasta bibliotēkas novadpētniecības darbiniece Daiga Mežulovska. Dundagas pagasta bibliotēka. 2003. gada maijs. “Dundadznieks”, Nr. 7 (100) jūlijs 2010. “Dundadznieks”, Nr. 9 (102) septembris 2010.

Viena atbilde “Aptieka Dundagā (1895.-2015.)

  1. Atpakaļ-paziņojums: Mazirbe. Košrags. Pēterezera dabas taka. Dundaga. | Zaigara ceļojumu blogs ZAIGAR.LV·

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s