Dundaga šodien (1964.)

Laikraksta “Dzimtenes Balss” 1964. gada jūnija numurā ir publicēta fotoreportāža par dzīvi Dundagā.

Dzimtenes Balss Nr.47 (09.06.1964.)
Dundaga šodien
Ar Viju Pormali iepazinos Dundagas tautas nama sarīkojumā — viņa ir mākslinieciskās pašdarbī­bas tautisko deju kolektīva dalībniece.
Jautāju Vijai, vai viņai pēc medicīnas māsu skolas beigšanas nebija žēl aizbraukt no Rīgas uz nomali?
— Nē, — Jauniete atbildēja. — Mūsu strādnieku ciemats aug ar katru dienu. Bijušā feldšeru punkta vietā tagad te ir slimnī­ca, kurā strādā pieci ārsti. Arī par garlaicību nevar sūdzēties. Ir tautas nams, ir kino un TV.
Tā arī Vija kļuva par manu pirmo ceļvedi Dundagā.
Apskatot Dundagu, nevarēju neieverot, ka ciematā ļoti rūpējas par jauno paaudzi. Te ir labiekārtots bērnudārzs ar daudzām rotaļu būvēm. Lūk, Māris aicina Daci pavizināties ar lidmašīnu. Tā gan ir no koka un tikai bērnu iztēlē var pacelties debesīs. Bet tas nekas. Kas gan var apgalvot, ka izaudzis Māris nelidos uz Mēnesi un varbūt vēl tālāk.

Uzcelta jauna vidusskolas ēka (bildes). Mācības ir jau beigušās, tikai jaunie velotūristi šeit sapulcējušies, lai dotos kārtējā ceļojumā.

Ar katru gadu turīgāk dzīvo kolhoza „Dundaga” ļaudis. At­tēlā mēs redzam kolhoznieci Ai­nu Šleineri ar bērniem Janci un Helgu saposušos svētdienas iz­braukumam.

Dundagas iedzīvotājiem ir sa­va patīkama peldvieta. Arī mazā Inese te jūtas ļoti labi.

J. Ļubļinska fotoreportāža

Avots: Dzimtenes Balss, Nr.47, 09.06.1964.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s