Mazirbes skola (1832.-2018.)

Mazirbes skolas vēsture iesniedzas jau 19. gadsimta sākumā. Laika gaitā dažādās vietās uzbūvētas vairākas skolas ēkas, kurās mācījušies daudzi bērni no apkārtējiem ciemiem.

1832. gadā nodibina Mazirbes pagastskolu, kas līdz 1879. gadam atradusies Košraga Žoku mājās. Pirmais skolotājs bijis latvietis Krontāls, bet par viņu ziņu ļoti maz. Pēc Krontāla par skolotājiem šeit strādājuši: lībietis Nika Polmanis (1832.–1910.) un Heinrihs Jēkabsons (1861.–1910.). Skolēnu skaits skolas sākuma gados bijis 40 – 50.
Laikā no 1870. līdz 1880. gadam Dundagas pagasts, sadarbojoties ar muižu, uzceļ 5 jaunas skolas ēkas – Dundagā, Ģibzdē, Kolkā, Vīdalē un Mazirbē.
1880. gadā Mazirbē uzbūvē skolas ēku (Dundagas – Mazirbes pagasta skola) un tur par skolotāju turpina strādāt līdz pat sava mūža beigām 1910. gadā – Heinrihs Jēkabsons. Viņam par palīgskolotājiem strādā – Rūdolfs Lejasozols (1880.–1889.), Kārlis Eihlers (1890.–1891.), Teodors Tālbergs, kurš no 1910.–1930.g. ir skolas pārzinis. Skolēnu skaits sākuma gados ap 60 – 70 skolēnu.

1880. gadā būvētā Mazirbes skolas ēka 2018. gada rudenī.

No 1915. līdz 1918. gada pirmā pa­saules kara gados skola nedarbojas. Pēc kara skola atsāk savu darbību un tiek nosaukta par Mazirbes I pakāpes pamatskolu. Šajā laikā skolā ir 1. – 4. klase.
1922. gadā Dundagas pagasts nolemj Mazirbē ierīkot sešklasīgu pamatsko­lu – tā ir Mazirbes II pakāpes pamatskola, kas sāk darboties 1924. gadā. 1-4.klase atrodas 1880. gadā būvētajā skolas ēkā, bet 5. – 6.klase jūrskolas ēkā, ko skolas vajadzībām izremontē Dundagas pagasts. Šeit jāpiemin, ka no 1894. līdz 1914. gadam Mazirbē darbojas jūrskola, kuras vajadzībām ēku uzceļ 1893. gadā. Kopš 1924. gada Mazirbes II pakāpes pamatskola ir vienīgā sešklasīgā pamatskola jūrmalas ciemos.

Mazirbes pamatskola 30-tajos gados. Avots: Lībiešu jūrmalas ciemi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Baiba Šuvcāne.

Ap 1923. gadu Mazirbes pamatskolā sāk mācīt lībiešu valodu. Skolotājs ir Mārtiņš Lepste (1881.1958.), kuram bijusi Ventspils jūrskolas izglītība un Izglītības Ministrijas izdota lībiešu valodas skolotāja apliecība. M.Lepste lībiešu valodu mācījis visos piekrastes ciemos no Miķeļtorņa līdz Kolkai un skolas apbraukājis zirga pajūgā. Lībiešu valodu Mazirbē māca līdz 1934. gadam.
1930. gadā par skolas direktoru kļūst Vilis Drieže.
1933./1934. mācību gadā Mazirbes pamatskolu savā ziņā pārņem Izglītības ministrija un nosauc par Mazirbes valsts pamatskolu. No 1934. gada par skolas direktoru strādā Leonards Sies.

Mazirbes valsts pamatskola 1930. gados. Avots: http://www.zudusilatvija.lv

Pēc 1934. gada Mazirbes pamatskola atrodas jūrskolas ēkā, bet vecajā 1880. gadā celtajā skolas ēkā paliek tikai skolas internāts. Abas ēkas pieder Dundagas pagasta pašvaldībai un atrodas, apmēram, 2 km attālumā viena no otras.

1880. gadā būvētā Mazirbes skolas ēka 1970. gados.

Mazirbes skolā mācās bērni no apkārtējiem ciemiem Dūmeles, Košraga, Pitraga, Saunaga, Vaidēs, Lielirbes, Miķeļtorņa u.c., tāpēc internāts pie skolas pastāvējis jau no pagasta skolas laikiem t.i. no 1880.gada.
No 1934. gada internātu izmanto ap 60 skolēnu un internāta vajadzībām kalpo 9 istabas.

Mazirbes jūrasskolas ēka 2018. gada rudenī.

1934. gadā skolā iekārtots arī kopgalds, sākumā tajā piedalās 47 skolēni, bet jau 1935./36. mācību gadā tajā piedalās visi 152 skolēni, 120 uz valsts rēķina, bet 32 uz sava rēķina.
1934. gadā uz jūrskolas ēku pārceļas arī skolas internāts.
1934. gadā Mazirbē sāk būvēt jaunu skolas ēku, kuru pabeidz 1940. gadā.

1940. gadā uzbūvētā Mazirbes skolas ēka 2018. gada rudenī.

Tikko ir uzbūvēts Lībiešu tautas nams un sākas kultūras dzīves uzplaukums Mazirbē, bet to pārtrauc II pasaules karš. Kara gadi jūrmalas ciemu iedzīvotājiem ir grūti un sarežģīti. Daļa iedzīvotāju ir izdzīti no savām mājām vai arī evakuējušies uz Vīdāli, Dundagu, Neveju. Kara gados skola darbojas, kaut arī skolas ēkā apmetas vācu armijas karavīri. Daudzi vietējie iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās pāri jūrai uz Zviedriju. Aizbrauc arī direktors Leonards Sies. Pēc viņa par skolas direktoru kļūst Upesleja.
Pēc II pasaules kara līdz 1961. gadam Mazirbē darbojas septiņgadīgā pamatskola.

Mazirbes skola ap 1960. gadu.

1946. gadā skolas direktors bija Pēteris Dambergs. No 1947. līdz 1952. gadam par direktoru strādā Rūdolfs Ermanbriks (1914.1989.), kurš jau 1930. gados aktīvi iesaistījies lībiešu kultūras dzīvē, toreiz vēl mācīdamies Rīgas skolotāju institūtā un vēlāk vadījis kori un orķestri Mazirbē.
1950. gadu sākumā skolas direktori bieži mainās. 1953./54. mācību gadā direktore ir Katrīna Lākute, bet 1954./1956. mācību gadā – Ārija Steinberga. No 1956. līdz 1962. gadam par direktoru strādā jaunais un enerģiskais Alfrēds Cipels, kurš sāk veidot skolas sporta laukumu. 1959./1960. mācību gadā sāk veidot arī skolas ābeļdārzu. Darbos piedalās skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Dārza veidošanu pabeidz 1960. gadā un tajā ir 150 augļu kociņu. Pavasaros skolēni piedalās mežu stādīšanas talkās, bet rudeņos kartupeļu novākšanā.
Ar 1961./1962. mācību gadu tiek atvērta 8.klase un līdz 1970. gadam darbojas Mazirbes astoņgadīgā skola. Par direktoru šajā laikā strādā Alberts Manfelds.

Mazirbes skola.

1970. gada 1. septembrī Mazirbes skolas ēkā tiek atvērta Mazirbes speciālā internātskola. Par skolas dibinātāju un direktori kļūst Maija Valce. Līdz 1974. gadam pastāv arī 1. – 4.kl. pamatskola.
Skolēni, direktores M. Valces vadībā, vāc lībiešu etnogrāfiskos priekšmetus un 1978. gadā tiek atklāts etnogrāfiskais stūrītis (muzejs) “Rāndali”, kurš izveidots senajā 1880. gadā celtajā vecās skolas saimniecības ēkā.

1880. gadā celtā skolas saimniecības ēka 1970. gadu beigās.

1977. gada rudenī nodeg vecā 1880. gadā būvētā skolas ēka, kurā atrodas internātskolas internāts un sāk būvēt skolotāju dzīvojamo ēku.
1980. gados tiek izbūvēti vairāki sporta laukumi un izveidota spēļu un rotaļu vieta – Vraku pilsētiņa. Šajā laikā par direktoru strādā Pauls Valcis.
1980. gados Mazirbes speciālajā skolā direktori ir – Ilgonis Pūriņš, Austris Eglītis, Pēteris Kampars, Gunārs Kempelis.
1993. gadā par direktoru atkal kļūst Pauls Valcis.
2009. gadā Mazirbes speciālo internātpamatskolu no Talsu rajona padomes pārņem Dundagas novada pašvaldība.
2018.gada 31.augustā likvidē Mazirbes internātpamatskolu.
Informācija par skolām Mazirbē un tās vēsturi apkopojusi Teiksma Pobuse, kas 1970. gadu beigās pēc LVU Filoloģijas fakultātes beigšanas atnāca strādāt uz Mazirbes skolu. Atsevišķās vietās teksts ir rediģēts un papildināts ar jaunāku informāciju.

Avots: Reiz Mazirbē. Atmiņas par skolu. biedrība “Mazirbes draugu kopa”, 2015.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s