Pārbūvē ceļus Dundagas pagastā (1937.)

Ņemot vērā ceļu noslogojumu Dundagas pagastā un nepieciešamību nogādāt zivis līdz tirgus vietām iekšzemē, 1937. gadā pagastā pārbūvē vairākus ceļus.

Laikraksts “Brīvā zeme” 1937. gada 16. februāra numurā raksta, ka plašo Dundagas pagastu no divām pusēm ierobežo jūra, kuras garā krasta joslā 11 ciemu iedzīvotāji galvenā kārtā ir zvejnieki. Pēc kara ir sajūtams zivju tirgus trūkums vairāk kā citos zvejas rajonos, jo smilšainie ceļi, kas jāmēro līdz zivju patērētāju centriem, kavē laikā sasniegt tirgu. Sīkraga un Jaunciema zvejniekiem sasniedzams Dundagas nedēļas tirgus, t.i. plekstēm atrod pircējus šinī tirgū. Kolkas lielo zvejnieku ciemu sliktie ceļi neizsakāmi apgrūtinoši. Dundagas lauku iedzīvotāji zivis pērk apmierinoši, it kā saprazdami, ka zvejnieks tikai pārdodot savas zivis spējīgs pirkt lauksaimniecības ražojumus, kuri pašam smiltīs neizaug. Ja visas valsts lauku iedzīvotāji tik daudz patērētu zivis, kā Dundagas, tad par tirgu trūkumu nenāktos žēloties.
Nākot gatavam Dundagas – Mazirbes ceļam un sākoties auto braucieniem, kooperatīvam ir nodoms zvejas sezonā gatavot ķilavas dažāda lieluma skārda bundžās un mucās, un tās ātri, kārtīgi piegādāt pieprasītājam.

Fragments no Latvijas ceļu un pagastu robežu kartes. 1934.

Laikraksta “Ventas balss” 1937. gada 3.jūlija numurā rakstīts, ka šoseju un zemesceļu departamenta 8.rajona darbinieki 1937.gada 10. un 11. jūnijā uz visiem pirmās šķiras ceļiem 24 stundu ilgā laikā izdarīja satiksmes skaitīšanu.
Līdz pēdējai iespējamībai pārslogoti visi ceļi kas iziet no Dundagas. Ceļu kustības skaitīšanas postenī pie Brīvslūžu tilta diennaktī saskaitītas 1112 tonnas satiksmes līdzekļu, pret 947 iepriekšējā gadā, kad jau arī ceļi bija nedabīgi pārslogoti. Uz Mazirbes pusi braukuši satiksmes līdzekļi koptonnāžā 226 tonnas (327 iepriekšējā gadā), uz Melnsila pusi – 552 tonnas (327 iepriekšējā gadā), uz Ģipkas pusi 632 tonnas (332 iepriekšējā gadā), un uz Talsu pusi 460 tonnas (375 iepriekšējā gadā).
Laikraksta “Ventas balss” 1937. gada 17. aprīļa numurā raksta, ka Dundagas-Melnsila valsts ceļu, 2 km garumā no Dundagas, šogad izbūvēs par šoseju. Pašlaik jau uzsākta pievesto akmeņu sadrupināšana šķembās. Tāpat arī Dundagas-Mazirbes ceļā jau piegā­dāti laukakmeņi ceļa smilšaināko vietu izšosēšanai no Šlīteres līdz Mazirbei, pie kam šoseja vedīs līdz pašai jūrma­lai. Tā tiks dota iespēja zvejniekiem savus lomus patērētājiem nogādāt pa ērtu ceļu. Arī tūristiem, kas bieži ap­ciemo skaistos Zilos kalnus un Šlīteres bāku, minētās šosejas pieeja jūrai dos labu satiksmi ar Mazirbes jūrmalu, kur tālāk gar pludmali varēs nokļūt uz Kolkas ragu.

Jaunā šoseja no Dundagas uz Mazirbes jūrmalu. Avots: Zvejniecības mēnešraksts Nr.5 (1939.gada maijs)

Darbi uzsākti arī pie Melnsilciema – Kolkasraga ceļa izbūves, kur līdzšim ceļš gandrīz nemaz nepastāvēja, bet bija tikai mežā iebrauktas pēdas. Ta­gad jauna ceļa vietā mežu izcērt 8 metru platumā, kā arī būvē vairākus tiltiņus pār strautiem, norok pakalnus un pielīdzina gravas. Ar šī ceļa izbūvi Kolkas un visu ceļam piegulošo ciemu iedzīvotājiem, būs radīta taisna satik­sme uz Dundagu. Jauno ceļu izbūvēs 16 km  garumā.

Avots: laikraksts “Brīvā zeme” Nr.46 (16.02.1937.); laikraksts “Ventas balss” Nr.43 (17.04.1937.); “Ventas balss” Nr.73 (03.07.1937.); Zvejniecības mēnešraksts Nr.5 (1939.gada maijs)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s