Attīsta slēpošanas sportu (1952.)

1952.gadā Dundagas rajonā aicina katra kolhoza fizkolektīvu organizēt slēpošanas atklāšanas sacensības, lai panāktu jaunatnes masu iesaistīšanos šajā sportā.

Piedāvājam rakstu no 1952. gada laikraksta “Padomju Dundaga” par aicinājumu vērst plašumā slēpošanas sportu.
Padomju Dundaga Nr.146 (426), 12.12.1952.
Vērsts plašumā slēpošanas sportu
Slēpošanas sports ir netikai ļoti izplatīts ziemas sporta veids, ar kuru nodarbojas ļoti daudz jauniešu, bet tas arī vispusīgi attīsta un nodarbina visas muskuļu grupas. Slēpošana noder arī kā lielisks satiksmes veids, jo uz slēpēm samērā ātrā laikā viegli var pārvarēt lielus attālumus, slēpotāji spēj attīstīt ātrumu 10 – 37 km stundā.
Šogad visā mūsu republikā ziema iestājusies agrāk nekā iepriekšējos gados. Lai pilnīgi izmantotu izdevīgos sniega apstākļus, nekavējoties katra kolchoza fizkulturas kolektīvā jāvērš plašumā slēpošanas sports. Šinī darbā aktīvi jāieslēdzas arī komjaunatnes vietējām pirmorganizācijām un kolchozu valdēm. Lielāka vērība jāpievērš slēpju iegādei. Katram kolchozam jāiegādājas vismaz 5 pāri slēpju. Līdz šim tikai kolchozs “Brīvais zvejnieks” un “Viļņu lauzējs” ir iegādājušies slēpes. Atsevišķos kolchozos valdes sēdēs novembra mēnesī apspriesti jautājumi par slēpju izgatavošanu uz vietas kā, piemēram, “Zelta vārpa” un “Oktobra revolūcija”. Tas ir apsveicams un vērtīgs pasākums, ko derētu organizēt katrā kolchoza, taču līdz šim tas ir palicis vienīgi uz papīra.
Lai panāktu jaunatnes masu iesaistīšanu slēpošanas sportā, katram kolchoza fizkolektivam jāorganizē slēpošanas atklāšanas sacensības. Nopietni jāgatavojas arī KBSB “Vārpa” Dundagas rajona 1953. gada meistarsacīkstēm, kuras risināsies divos posmos: laikā no 1952. gada 15. decembra līdz, 1953. gada 10. janvārim sacensības notiks kolchozos. Tās organizē vietējais fizkolektivs kopīgi ar komjaunatnes pirmorganizācijām un kolchozu valdēm.
10. un 11. janvārī Vīdalē risināsies otrs posms. Tajā obligāti jāpiedalās visu kolchozu slēpotāju komandām ne mazāk kā 7 cilvēku lielā sastāvā (4 vīrieši 3 sievietes). Šo sacensību 15 labākie slēpotāji tiks iedalīti KBSB “Vārpa” Dundagas rajona izlases komandā, kas gatavosies KBSB “Vārpa” Liepājas apgabala meistarsacīkstēm.
Sacensību gaitu un rezultātus lielā mētā noteikts pareiza sacensību organizēšana un veikšana. Par sacensībām jau jāizziņo priekšlaikus, kā arī jāveic plaša aģitācija un sacensības vietas kulturālā iekārtošana ar lozungiem, loto vitrinām, diagramām par klasifikācijas normām slēpošanā. Ar 1953. gada 1. janvāri stāsies spēkā jaunas Vissavienības vienveidīgās klasifikācijas normas, kas uzstādīs lielas prasības ne tikvien sporta meistara vai I klases normu izpildīšanā, bet arī II, III un jaunatnes sporta klases normu sasniegšanā. Tāpēc, lai paceltu sporta masveidību mūsu rajonā, visiem slēpotājiem, sabiedriskiem instruktoriem, skolu fiziskās audzināšanas pasniedzējiem, kā arī pārējam fizkultūras aktīvam kopīgiem spēkiem jāpaceļ sportistu sasniegumu tehniskais līmenis.
M. Pūliņš, KBSB “Vārpa” Dundagas rajona padomes priekšsēdētājs

Avots: Padomju Dundaga Nr.146 (426), 12.12.1952.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s