Bīskaps Oto ieņem Dundagas pili (1383.)

1383.gada jūnijā Kurzemes bīskaps Oto ar bruņotu spēku ieņēmis Dundagas pili kopā ar daudziem ciemiem, sētām un muižām (curia).

Tostarp Vulvelankas un Trumpes pļavas (fenicidiis Vulvelang et Trumpeken), Kaltenes mežu (silva Caltensche), no pils nolaupījis zirgus, vēršus, aitas, cūkas un dažādas mantas, kā arī izpostījis Barbekes (Barbeke) muižu un aizvedis tur esošās mantas.[1]
No Dundagas pils īpašumiem kapitulam ik gadu bija šādi ienākumi:
5 lasti medus par 20 Rīgas markām lastā;
aptuveni 10 lastu labības par 3 Rīgas markām lastā;
līdz 25 Rīgas markām par jūras zivīm (piscium in litore maris), kuras zvejo piekrastes ciemu un pils ļaudis[2];
lopi: 20 vērši, 30 aitas, 16 treknas cūkas (pingues porci), katrs vērsis 24 Lībekas markas šiliņu vērtībā, katra aita – 4 šiliņu, un katra cūka – 23 Lībekas markas šiliņu vērtībā;
15 Rīgas markas par govju un vēršu iznomāšanu [zemniekiem], kā arī pārdoto aitu vilnu;
300 vistas, ko turienes ļaudis devuši kā kunga tiesu, kopā 145 Lībekas markas šiliņu vērtībā;
2 pudi (scippuntes) vaska par 13 Rīgas markām pudā;
2000 zebiekstu (?), sermuļu, caunu (smerlingorum, hermelingorum, martiorum) un citu zvēru ādas, par 12 Rīgas markām tūkstotis;
jūras akmeņi un dzintars (de littore etiam maris et lapicidinis) 10 marku vērtībā;
nodoklis, ko latviski sauc izkapšu [nauda] (denominatione Lettonica yscaxten vocantur), un ko jaunkristītie (neophitorum) maksā par sienu un izkaptīm (de falcibus et de foeno) – 6 Rīgas markas un 12 Lībekas feniņi;
500 siena kaudzes no pils pļavām, 18 Lībekas feniņi par kaudzi;
zivis no ezeriem, dīķiem, upēm un citiem ūdeņiem 15 Rīgas marku vērtībā;
maksas par kokiem, medīšanu, kroģēšanu (de lignis, venationibus, propinationibus et enceniis) un citi ienākumi – vairāk nekā 10 Rīgas markas.
Pavisam pils gada ienākumi ir vairāk nekā 313 Rīgas markas.[3]
Visus šos labumus iebrucējs ir pārdevis, bet naudu piesavinājies.[4]

Avots:
[1] LUB, 3.Bd., Nr.MCCXLVIII, S.513
[2] LUB, 3.Bd., Nr.MCCXLVIII, S.514
[3] LUB, 3.Bd., Nr.MCCXLVIII, S.515
[4] LUB, 3.Bd., Nr.MCCXLVIII, S.516

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s