Dundagas volejbolistu uzvaras (1954.)

1954.gadā Dundagas vidusskolas sporta zālē notika volejbola sacensības, kurās pie­dalījās Rīgas „Spartaks“, Vents­pils, Cēsu un Dundagas vīriešu un sieviešu vienības.

Piedāvājam rakstu no 1954. gada laikraksta “Padomju Dundaga” par volejbola sacesībām.
Dundagas volejbolistu uzvaras
Svētdien, 25. aprīlī, Dundagas vidusskolas sporta zālē notika volejbola sacensības, kurās pie­dalījās Rīgas „Spartaks“, Vents­pils, Cēsu un Dundagas vīriešu un sieviešu vienības. Sacensības ar tik spēcīgu komandu piedalī­šanos Dundagā notika pirmo reizi.
Starp Dundagas un Ventspils sieviešu komandām iedegas sīva cīņa. Pirmo setu uzvarēja dundadznieces, bet otro, pareizi iz­mantojot savu labāko uzbrucēju Ābeli — ventspilnieces izcīnīja savā labā. Trešajā — izšķiroša­jā setā ventspilnieces ar spēcī­gu uzbrukumu un asām servēm nokļuva vadībā. Dundadznieces rezultātu nespēja izlīdzināt un zaudēja spēli ar 1:2. Labu spēli demonstrēja Rīgas „Spartaks” sieviešu komanda. Iesaistot uz­brukumā visas spēlētājas, veidojot labu bloku un nevainojamu aizsardzību, viņas ar 2:0 viegli pieveica Ventspils un Dundagas volejbolistes.
Vīriešiem pirmā spēlē satikās Cēsu un Ventspils volejbolisti. Ventspilnieki neprata izveidot pareizu bloku cēsinieku spēcīga­jam uzbrukumam un spēli zau­dēja ar 0:2. Otrā spēlē sacentās Rīgas „Spartaks” un Dundagas volejbolisti. Dundadznieki ar la­bu spēli jau pirmajā setā ieguva vadību. Izmantojot mazu nesaprašanos Dundagas spēlētāju vi­dū, „Spartaka“ labākais uzbru­cējs Blūms stāvokli izlīdzināja. Dundadznieki pirmo setu zaudē­ja (13:15). Otro setu Dundagas volejbolisti uzsāka straujā tem­pā. Labi spēlējošie uzbrucēji (A. Dārznieks, A. Līdums un A. Riežnieks) ar asiem, neatvairāmiem sitieniem izcīnīja ko­mandas labā daudz punktu. Spē­li, uzvarēja dundadznieki (2:1). Interesanti risinājās Dundagas un Cēsu komandu sacensības. Šinī spēlē labu technisko gatavību un spēles izpratni parādīja Dundagas vidusskolas 11. klases audzēknis G. Ernštreits. Viņa spēles aizsardzība, kā arī nevai­nojamās piespēles, palīdzēja komandai gūt daudz punktu. Spēli ar 2:1 uzvarēja Dun­dagas komanda. Pirmo vietu, nezaudējot nevienu spēli, ieguva Dundagas rajona izlases koman­da (A. Dārznieks, A. Līdums, G. Ernštreits, A. Līdums, A. Grausmanis, E. Dārznieks, J. Kupfers, A. Vasiļevskis, A. Riežnieks), otrā vietā „Spartaks“, bet trešā vieta — Cēsu izlases komanda.
Mūsu vīriešu komanda šajās sacensībās parādīja labu spēli. Turpmākos treniņos lielāka vē­rība jāveltī spēlei aizsardzība. Nevar samierināties ar stāvokli, ka A. Dārznieks, kas labi spēlē uzbrukumā, „slimo” ar sliktām piespēlēm un neprot spēlēt aiz­sardzībā, uzņemot spēcīgas gremdes. Komandas trenerim A. Grausmanim vairāk uzmanības jāveltī katra spēlētājā aiz­sardzības elementu treniņam.
Neapmierina sieviešu koman­das spēle. N. Grausmane kaut cik apmierinoši spēlē uzbruku­mā, pārējo uzbrucēju sitieni vā­ji un neprecīzi. Jāuzlabo spēle arī aizsardzībā, jo, izņemot E. Derkevici, komanda nav spēlē­tāju, kas prastu atvairīt spēcīgas gremdes. Šie trūkumi komandas trenerim E. Kajakam jānovērš visdrīzākajā laika, lai priekša stāvošās republikaniskajās meistarsacensībās mūsu sieviešu ko­manda izietu labi saliedēta, spē­cīga uzbrukumā un teicama aiz­sardzībā.
A. Līdums

Avots: Padomju Dundaga, Nr.52 (640), 30.04.1954.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s