Sportiskā Dundaga (2002.)

2002.gada Sporta diena Dundagā ir pirmais mēģinājums sapulcināt vienkopus pēc iespējas vai­rāk Dundagas uzņēmumu, satuvināt tos, dot iespēju atpūsties sportojot.
(Dundadznieks, 07.08.2002.)
Sportiskā Dundaga
Sestdien, 17. augustā, Dundagā valdīja satraukta un spor­tiska gaisotne. Jau labu laiku pirms tam darba kolektīvos bija jaušama rosība. Kurš izrādīsies sportiskākais pagasta uzņē­mums vai iestāde? Par gatavošanos liecināja arī visu komandu lieliskais noformējums sacensību dienā. Atsaucība izrādī­jās necerēta – spēkiem mēroties bija gatavas 11 komandas.

Dundagas pagasta komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Sacensību gaitā pārliecinājāmies, ka visi dalībnieki ir ne vien labi sava aroda pratēji, bet arī lieliski sportisti un līdzjutēji. Tāpat kā ģimenē katram bērnam ir savs talants, tā arī sestdien secinājām, ka ikvienam uzņēmumam ir sava stiprā puse un talanti.
Bija sporta veidi, kuros vajadzīgs spēks, veiklība un izturība (virves vilkšana, lodes grūšana, volejbols, smaguma stumšana), kā arī tādi, kur līdzēt varēja tikai veiksme (“trāpi mērķī”, veiklības stafete).

SIA “Jaunemari” komandas vadītājs Imants Zingniks. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Par spēcīgākajiem un veiklākajiem atzīstami SVSAC Dundaga, PKS Dundaga, SIA Jaunemari, VAS Lat­vijas valsis meži Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, SIA ICO, par izturī­gākajiem – Dundagas Mākslas un mūzikas skola, Veselības un sociālās palīdzības centrs, PII Kurzemīte, SIA Dundagas meži, par drosmīgāka­jiem – pagasta padome un z/s Alkšbirzes.
Īpašu ievērību izpelnījās daudzie un draudzīgie līdzjutēji – SVSAC Dundaga bija pat sava karsējmeiteņu komanda, Veselības un sociālās palī­dzības centra līdzjutēji ieradās ar visu nepieciešamo medicīnisko aprīkoju­mu, Kurzemītes līdzjutējus varētu pielīdzināt hokeja faniem utt.

Veselības un sociālās palī­dzības centra komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Skaitliski viskuplākā – SIA Jaun­emari komanda – pati par sevi tei­ca: “Mēs jutāmies kā viena liela, sa­liedēta ģimene.” Bija patīkami norau­dzīties, kā komandas dzīvoja līdzi cita citai un neskopojās ar pado­miem.
Katrai vienībai bija svarīgi iegūt kādu godalgotu vietu, taču galvenais, ka šajā dienā dundadznieki izjuta milzīgu vienotību. Kā novērtēja Gu­nārs Laicāns: “Dundadznieki ir brī­nišķīgi un atvērti cilvēki.”
Paši sportiskākie saņēma godal­gas: SVSAC Dundaga (Andrejs Lankelis) — I, iegūstot arī Viestura Ķierpes darināto ozolkoka ceļojošo kau­su, SIA Jaunemari (Imants Zingniks) — II, PKS Dundaga (Guntis Pirvits) — III. Visas komandas saņē­ma arī dārzkopības biedrības Ievlejas skaistos ziedu pušķus.

SVSAC komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Atzinīgi tika novērtēta SIA Jaun­emari vadītāja I. Zingnika ierosme šajā dienā nodarbināt arī bērnus, ko prasmīgi arī izdarīja bērnudārza dar­binieces. Paldies uzņēmēja finansu atbalstam — bērnus par pūliņiem atalgoja ar dažādiem kārumiem.

PII “Kurzemīte” komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Sports ir tā joma, kurā jāpaļaujas un jāuzticas cits citam. Pēc šīm sa­censībām skaidri redzams, ka uzņēmumu vadītāji var būt droši par savu “komandu”, jo lielākā daļa paši arī piedalījās.
Šis bija pirmais mēģinājums sa­pulcināt vienkopus pēc iespējas vai­rāk Dundagas uzņēmumu, satuvināt tos, dot iespēju atpūsties sportojot. Sacensību rīkotāji vēlreiz pateicas visiem, kas piedalījās un līdzi juta, un apņemas līdz nākamajām spēlēm pilnveidot darbību, lai gandarījums būtu visiem.
Vakarā visi kopā atjaunojām sen­aizmirsto ballēšanās tradīciju Saliņā. Ceram, ka visiem uzņēmumiem un iestādēm sacensību dienas noslēgu­mā bija labi padarīta darba izjūta.
Sacensību rīkotāji – pagasta padome
Nomaļus stāvoša iespaidi
Komandu ārējā tēla parāde vien ir ko vērta (varbūt arī ar kādu specbalviņu pagodināma). Vai nav jauks pašdarināts saīsinājums Bēndārzs uz Kurzemītes dalībnieku mugurām? Dakteri ieradušies ar visu medicīnis­ko krēslu un fizioloģisko šķīdumu. Alkšbirznieku komanda, kurā lai­kam vienojušies visvairāk viena ra­du koka pārstāvji — vienpadsmit Zumbergi —, tērpusies tumšzaļos priekšvēlēšanu krekliņos (vienreiz drīkst minēt, kāda partija reklamē­jas!). Ierosinājums Aldonim: nākam­reiz savu komandu nosaukt Radu būšana.

z/s “Alkšbirzes” komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Spraigākās cīņas noris divos volej­bola laukumos. Uzreiz redzams, ka volejs ir un paliek dundžiņu nacionā­lā spēle — sevišķi jauno izpildījumā ir manāma klase. Un smukas ir jaunās volejbolistes, jā gan!
Blakus šautriņu mešanas vietai Sandra Kokoreviča piedāvā izmēģi­nāt veiklību degunu spēlē — gumijauklā iekarināts riņķis jāpamet uz augšu un tad uz spica koka deguna jāuztver. Pagastveča Gunāra rezultāts ir pieci no desmit! Vai kāds viņu var pārspēt? Taču man gribas uzstājīgi jautāt: vai Laicāna kungam dopingvielas pārbaudīja?
Lodes grūšanas sektorā rezultātus mēra Attīstības nodaļas vadītāja Gun­ta Abaja. Bet Gunārs Laicāns staigā apkārt, neapmierināti atkārtodams: “Kāpēc man dod tik smagu lodi, kā­pēc es nedrīkstu nākt ar savu lodi?” Tikmēr Ivars Šleiners gluži vai zemi uzar, smagumu pārvietošanas sacen­sībās ar ķerru trakā ātrumā stumdams svarīgus maisus.

Sporto Dundagas pagasta padomes komanda. Foto: Visvaldis Biezbārdis.

Līdzjutēji apmainās ar draudzīgi dzēlīgām replikām. Kādam radušās šaubas, vai piensaimnieku blicē visi ir īsteni Gunta Pirvita pakļautie. “Bet pienu taču mēs visi dzeram!” šaubu gremdi asprātīgā līdaciņā atvaira kāds cits karsējs.
Tā jautri sportiskā garā paiet sest­diena. Uz tikšanos nākamgad!
Alnis Auziņš
P.S. Sacensību rīkotāji lūdz atdot divas volejbola bumbas, kuras cīņu karstumā noklīdušas un atrodas bezvēsts prombūtnē

Avots: Dundadznieks, 07.08.2002.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s