Maideli

Baroni Maideli bija senprūšu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta Livonijā, Piltenes apgabalā, vēlāk Krievijas impērijas Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņās, Vācijā.

Piedāvājam iepazīties ar rakstu no vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas (http://vesture.eu) par Maideliem.
Baroni Maideli (Baron Maydell, kr. бароны фон Майдель) – senprūšu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta Livonijā, Piltenes apgabalā, vēlāk Krievijas impērijas Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņās, Vācijā.

Baronu un Maidelu ģerbonis (”Wappen von un Baron Maydell, L.E. Uredel”). Avots: Carl Arvid von Klingspor. Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehörigen Adelsgeschlechter – Stockholm, 1882, Tafel 69

Dzimtas aizsācējs bijis senprūšu vadonis Maidels (Maidelo), kurš 1255. gadā kristījies un kļuvis par Vācu ordeņa vasali. 1484. gadā Heinrihs Maidels saņēmis lēni Igaunijā, liekot pamatus dzimtas Baltijas līnijām. 1729. gadā dzimta ierakstīta Kurzemes (1841. gadā – dzimtas Dungdagas līnija: Maydell a. d. Haus Dondangen), 1746. gadā – Igaunijas, 1858. gadā – Vidzemes bruņniecības matrikulā. 1865. gadādzimtas tiesības uz barona titulu un ģerboni apstiprināja Krievijas impērijas Senāts. Dzimta bija visai daudzskaitlīga un sadalījusies vairākās līnijās jeb namos.
No zināmākajiem dzimtas pārstāvjiem minami: jūras kapteinis Spānijas kara flotē, Zviedrijas kara flotes admirālis, diplomāts Dionīsijs fon Maidels (?-1600); Piltenes apgabala stārasts Hermanis fon Maidels; Zviedrijas infantērijas ģenerālis Georgs fon Maidels (Georg Johan fon Maidel, 1648-1710); Zviedrijas karaļa gvardes kapteinis Ernsts Gustavs fon Maidels (?-1754); Krievijas armijas infantērijas ģenerālis, Petropavlovskas cietokšņa komandants barons Georgs Benedikts Heinrihs fon Maidels (kr. Егор Иванович Майдель, 1817-1881); kontradmirālis Georgs fon Maidels (kr. Майдель, Григорий Густавович, 1821-1876); antropologs un ģeogrāfs Gerhards fon Maidels (Gerhard Baron von Maydell, 1835-1894); flotes ģenerālmajors, ģeogrāfs un jaunu zemju atklājējs Eduards fon Maidels (kr. Майдель, Эдуард Владимирович, 1842-1918); gleznotājs Fridrihs Ludvigs fon Maidels (Friedrich Ludwig von Maydell, 1795-1846); gleznotājs Ernsts fon Maidels (Ernst Baron von Maydell, 1888-1960); Latvijas zemessardzes virsleitnants, arhitekts Arnolds fon Maidels (1843-1946); jurists un tiesībzinātnieks Dr. Iur. Bernts fon Maidels (Bernd Baron Baron von Maydell, 1934-).
Dundagas pils torņa pamatnes fasādē ir izvietoti septiņi bijušo pils īpašnieku ģerboņi, starp tie arī Maidelu dzimtas.

Maidelu dzimtas ģerbonis Dundagas pils torņa pamatnes fasādē.

Mūsdienu Latvijas teritorijā dažādos laika posmos dzimtas valdījumā bijušas Mārcienas (Martzen), Pūnes, Cīravas (Zierau), Ādamu (Schwarzbeckshof), Dundagas (Dondangen) u.c. muižas, kā arī daudzstāvu īres nami Rīgā (mūsd. Ausekļa ielā 4 un 6a).

Avots: http://vesture.eu

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Maideli

  1. Atpakaļ ziņojums: Ģerboņi Dundagas pils fasādē | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s