Dundagas muižas zemnieku amatpersonas un amatnieki (18.gs.)

Piedāvājam iepazīties ar izrakstu par Dundagas muižas zemnieku amatpersonām un amatniekiem no 18.gs vidus vaku grāmatām.

Vaka (wacke, wakk, die Wacken) bija administratīva teritoriāla zemnieku pašpārvaldes vienība. Ar šo jēdzienu apzīmēja gan teritoriju, gan iedzīvotāju kopumu. Mūsdienu Latvijas teritorijā jēdzienu “vaka” lietoja līdz 19. gadsimtam kā pagasta apzīmējumu.
Vakas jeb pagasta vecākais bija pagasta zemnieku priekšnieks. Avotos to dēvēja par stārastu vai vecāko (olste, elster), retāk par desmitnieku (tegeder). Būdami zemnieku pašvaldības priekšnieki, pēc Livonijas kara tie kļuva par muižas darbiniekiem.
Vaka, tāpat kā pagasts, ietvēra ciemus un viensētas ar to robežām, aramzemi, pļavām, ganībām, mežiem un ūdeņiem, kā arī tur dzīvojošos zemniekus. Vaku lielums varēja būt dažāds — sākot no 10 sētām līdz pat 90 un vairāk zemnieku sētām.
Vaku robežas, kā arī pienākumi un tiesības laika gaitā ievērojami mainījās. 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimtā līdz ar muižu veidošanos pagasti un vakas zaudēja savas pašvaldības funkcijas un tiesības, un tām palika tikai pienākumi (nodevas, klaušas) pret dzimtmuižu.
Vakas grāmata bija reģistrs, kurā tika ierakstīts vakas zemnieku saimniecības maksājamās feodālās rentes saturs un apjoms. Fiksēja zemnieku saimniecību ekonomisko stāvokli (arklus, izmantojamo zemi, inventāru, ļaužu skaitu u.tml.), reglamentēja pienākumus pret varu (muižu). Šīs grāmatas tiek uzskatītas par pirmajiem zemes kadastra rakstiskiem dokumentiem Latvijas teritorijā.
Dundagas muižas zemnieku amatpersonas un amatnieki 18.gs.
1731.g. vaku grāmata:
Sausteres muižas Zemturu Kārlis – ratnieks, nedod vakas;
Sausteres Munku Filips maksā nomu (Arend);[1]
Ķurbes muižas Kalēju Jānis – šķilteris, Līķu Pricis – mežsargs;[2]
Kaļķu Vīdales muižas Silkalējs – mednieks, Antes Pēteris – skroderis;[3]
Sīkraga Tiļļu Didriķis – vagars, Inne – muitas vagars (Tulle Wagger);
Mazirbes Tonnis – ķesteris.[4]
1732.g. vaku grāmata:
Sausteres muižas Heniņu Jānim (Henninck Jahn) pirmās nodevas kā jaunienācējam jāmaksā uz Jēkabiem;
Sebdagas muižas Biķernieku Viļums – pils kalpotājs (schloss hauss kerl);
Pāces muižas Kalēju Ernests – kalējs;[5]
Anstrupes muižas Kasparu Meijers – vagars, Daides Bērtulis – vagars;
Gaviezes muižas Brēžu Juris – bišu meistars, Pēteris – kalējs;[6]
Ķurbes muižas Kalēju Jānis – šķilteris, Dīķu Pēteris – mežsargs, Vačuku Pricis – mednieks;[7]
Kaļķu un Vīdales muižas Silkalējs – mednieks, Antes Pēteris – skroderis, Antes Pēteris – audējs;[8]
Pitraga Vecvagaru Juris – vagars.[9]
Visi amatnieki un amatpersonas ir atbrīvotas no nodevu došanas.
1736.g. vaku grāmata:
Gaviezes muižas sniķeris (kokgriezējs) strādā zemniekiem, nedod neko;
Drēžu Juris (kokvirpotājs) – tāpat;[10]
Ildzeres muižas Paņņu Kristaps – kurpnieks, strādā zemniekiem.[11]
1739./40.g. vaku grāmata:
Sausteres muižas Heniņu (Henninck) Jānis – vagars.[12]
1746./47.g. vaku grāmata:
Anstrupes muižas Deidu Andrejs – meiris, Skroderu Indriķis – skroderis, Rēdnieku Kristaps – siksninieks;[13]
Gaviezes muižas Odumu Andrejs – brandvīna deģis, Sniķeru Juris – galdnieks, Brēžu Juris – bišu kalējs, Jānskroderu Andrejs – mucinieks;
Cirspenes muižas Dravnieku Andrejs – tiesasvīrs (Rechtfinder);
Ķurbes muižas Pērkonu Ansis un Dīķu Uldriķis – mežsargi;[14]
Āžu muižas Sīmes Juris – būvmeistars, Kalēju Kārlis – vagars;[15]
Valpenes muižas Jaunzemu Juris – namdaris;[16]
Košraga Krunku Juris – jaunielikts saimnieks, kurš vēl ir no visām vakām brīvs [šis ir tikai viens piemērs jaunieliktiem zemniekiem].[17]

Avots:
[1] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 43.lp.
[2] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 45.lp.
[3] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 46.lp.
[4] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 50.lp.
[5] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 56.lp.
[6] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 57.lp.
[7] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 58.lp.
[8] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 59.lp.
[9] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 64.lp.
[10] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 70.lp.
[11] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 69.lp.
[12] LVVA, 1100.f., 12.apr., 239.lieta, 105.lp.
[13] LVVA, 1100.f., 12.apr., 238.lieta, 64.lp.
[14] LVVA, 1100.f., 12.apr., 238.lieta, 65.-66.lp.
[15] LVVA, 1100.f., 12.apr., 238.lieta, 68.lp.
[16] LVVA, 1100.f., 12.apr., 238.lieta, 71.lp.
[17] LVVA, 1100.f., 12.apr., 238.lieta, 76.lp.
http://vesture.eu; https://lv.wikipedia.org

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s