Osten-Sakeni

Fon der Osteni, saukti par Sakeniem bija bruņinieku fon der Ostenu dzimtas vācbaltiešu atzars Livonijā, vēlāk Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Piedāvājam iepazīties ar rakstu no vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas (http://vesture.eu) par Osten-Sakeniem.
Fon der Osteni, saukti par Sakeniem (von der Osten, genannt Sacken; von der Osten-Saken, kr. фон дер Остен-Сакены) latviešu literatūrā arī Osten-Zakeni (vācu valodā “S” izrunā kā “Z”, izņemot svešvārdus, kur lieto “S”, tāpēc gramatiski pareizi uzvārdu ir izrunāt “Saken”) – bruņinieku fon der Ostenu dzimtas vācbaltiešu atzars Livonijā, vēlāk Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Dzimtas Kurzemes atzara aizsācējs ir bruņinieks Arnolds de Oste (Arnold de Oste), kurš 1386. gadā saņēma lēnī no Kurzemes bīskapa zemes pie Sakas, tāpēc tā mantiniekus sāka dēvēt par “no Sakas, sauktiem par Osteniem” (von Sacken, genannt von der Oest(en)). Kopš 1544. gada Sanders no Sakas (Sander von Sacken) līdz ar apvienoto laulības gerboni sāka dēvēties par “fon Saku, saukts par fon der Ostenu” (von Sacken, genannt von der Oest(en)), kas vēlāk tā pēctečiem pārveidojās par “fon der Osteniem, sauktiem par Sakeniem” (von der Osten genannt Sacken).

Grāfu fon der Ostenu, sauktu par Sakeniem no Dundagas ģerbonis (Graf von der Osten genannt Sacken a. d. H. Dondangen, K. Reichs Graf 1.3.1763.). Avots: Carl Arvid von Klingspor. Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehörigen Adelsgeschlechter – Stockholm, 1882, Tafel 81.

1620. gadā dzimta ierakstīta Kurzemes bruņniecības matrikulā, 1841. gadā Kurzemes matrikulā ierakstīti vēl divas dzimtas līnijas: fon der Osten-Saken-Reini un fon der Osten-Saken-Tetenborni. Vidzemes bruņniecības matrikulā 1797. gadā ierakstīti firsti fon der Osten-Sakeni, 1818. gadā – grāfi fon der Osten-Sakeni, 1844. gadā – baroni fon der Osten-Sakeni. 1741. gadā grāfi fon der Osten-Sakeni, baroni grāfi fon der Osten-Sakeni un fon der Osten-Sakenu Kaunispē līnija tika ierakstīti Sāmsalas bruņniecības matrikulā. 1846. gadā Igaunijas bruņniecības matrikulā ierakstīti baroni fon der Osten-Sakeni un fon der Osten-Sakenu Kaunispē līnija. Kopš 1807. gada impērijas aktos dzimtas locekļi dēvēti par baroniem (1853. gadā Krievijas impērijas Senāts oficiāli apstiprināja titulu).

Firstu fon der Ostenu, sauktu par Sakeniem no Dundagas ģerbonis (Fürst von der Osten genannt Sacken a. d. H. Dondangen, K. Preuss Fürst 15.10.1786.). Avots: Carl Arvid von Klingspor. Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehörigen Adelsgeschlechter – Stockholm, 1882, Tafel 82.

Laika gaitā dzimta sadalījās vairākās līnijās:
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem un fon Reiniem (von der Osten genannt Sacken und von Rhein);
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem Tetenborniem (von der Osten genannt Sacken-Tettenborn);
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem no Kaunispē (von der Osten genannt Sacken a. d. H. Kaunispäh);
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem no Dundagas (von der Osten genannt Sacken a. d. H. Dondangen);
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem no Sarkanmuižas (von der Osten genannt Sacken a. d. H. Rothof);
– fon der Osteni, saukti par Sakeniem no Bātes (von der Osten genannt Sacken a. d. H. Bathen).
No zināmākajiem dzimtas pārstāvjiem minami: Kurzemes bīskapijas fogts Heinrihs fon Sakens (?-1522.); Saksijas ministrs un diplomāts firsts Karls fon der Osten-Sakens (Fürst Carl von der Osten-Sacken, 1725–1794); Prūsijas karalistes virskambarkungs, slepenais valsts un kara ministrs Karls fon der Osten-Sakens (1721-1794); Prūsijas ģenerālleitnants Fridrihs fon der Osten-Sakens (Baron Friedrich Wilhelm Benjamin von der Osten-Sacken, 1769–1846); Krievijas impērijas ģenrālfeldmaršals grāfs Fabians fon der Osten-Sakens (Fabian Gottlieb von der Osten-Sacken, 1752-1837); Prūsijas armijas ģenerālleitnants Kurts fon der Osten-Sakens (Freiherr Kurt Werner Arthur Elimar von der Osten genannt Sacken, 1821–1889); Krievijas impērijas diplomāts, entomologs Karls fon der Osten-Sakens (Karl Robert Osten-Sacken, 1828–1906); arhitekts Teodors fon der Ostens-Sakens; vēsturnieks un arhivārs, barons Pauls fon der Osten-Sakens (Paul Freiherr von der Osten-Sacken, 1880–1934).
Mūsdienu Latvijas teritorijā dažādos laika periodos dzimtas valdījumā bijušas: Upesmuiža jeb Sakas (Sackenhausen), Kazupes (Casuppen), Asteres (Peuckern), Drieliņu (Badenhof), Dundagas (Dondangen), Bātes (Battenhof), Prodes (Prohden), Kaldabruņas (Kaltenbrunn), Ilzes (Ilsen), Bornes (Born), Popes (Popen), Padures (Paddern), Apriķu (Apprikken), Vecmoku (Alt-Mocken), Ķimales (Kimahlen), Jaunbrenguļu (Neu-Wrangelshof), Zantes (Santen), Zentenes (Senten), Gulbenes (Schwanenburg), Lēnes (Lehnen), Raudas (Rauden), Bātes (Bathen) u.c. muižas.

Avots: http://vesture.eu

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

6 responses to “Osten-Sakeni

  1. Atpakaļ ziņojums: Ģerboņi Dundagas pils fasādē | Dundagas vēsture·

  2. Atpakaļ ziņojums: Leduspagrabs | Dundagas vēsture·

  3. Atpakaļ ziņojums: Gadatirgus Dundagā | Dundagas vēsture·

  4. Atpakaļ ziņojums: Kolkas muiža (1856.) | Dundagas vēsture·

  5. Atpakaļ ziņojums: Medības Dundagā (1914.) | Dundagas vēsture·

  6. Atpakaļ ziņojums: Gulbju dīķis | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s