Ordinācija Dundagā (1938.)

1938. gada 23. oktobrī Dundagas luterāņu baznīcā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs ordinēja Nikolaju Plāti un Jāni Saulīti.

Nikoljas Plāte

Nikolajs Plāte dzimis 1915. gada 7. janvārī Latgalē, Varakļānos. Tēvs bijis gadījuma darbu strādnieks, māte – adītāja. Pamatskolu Plāte beidzis Varakļānos, turpat arī ģimnāzijas divas klases. Savukārt abitūrijas eksāmenus viņš kārtoja Rīgas Baznīcas ģimnāzijā.
Savas studiju gaitas Plāte sāka 1932. gadā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, kuru beidza 1938. gada maijā, iegūstot cand. theol. grādu. No 1937. gada aprīļa līdz 1938. gada septembrim Nikolajs Plāte izpildīja obligāto karaklausību 5. Cēsu kaujinieku pulkā. Pēc dienesta pakāpes viņš kļuva par dižkareivi. Līdz ordinācijai viņš strādāja Jelgavā Mārtiņa Lutera draudzē Reformātu baznīcā prof. E. Rumbas vadībā, pēc tam Dundagas draudzē pie mācītāja E. Villes un Rēzeknes rajona draudzēs pie mācītāja Fr. Kramiņa.

Jānis Saulītis

Jānis Saulītis dzimis 1912. gada 5. oktobrī Bēnes pagastā. Beidzis Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti.
1938. gada 23. oktobrī Dundagas luterāņu baznīcā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs Nikolaju Plāti ordinēja par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru ar dzīves vietu Krustpilī, bet Jāni Saulīti par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru.
Ordinācijas programma.

Avots: Nikolaja Plātes un Jāņa Saulīša ordinācijas programma; http://www.latvijasluteranis.lv; https://nekropole.info, https://pelecalasitava.lv

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s