Ugunsgrēks Dundagas pilī (1872.)

1872.gada 1. aprīlī vienpadsmitos vakarā Dundagā lopu kūtī izcēlās uguns, kā rezultātā nodega arī pils.

Iepriekš rakstījām arī par to, ka 1905. gadā Dundagas Centrs un Rīcības komiteja ar balsu vairākumu nolēma, ka naktī uz 2. decembri jānodedzina Dundagas pils. Tagad piedāvājam iepazīties ar rakstiem no laikraksta “Rigasche Zeitung“ 1872.g. 10. un 21. aprīļa numuriem, kuros raksta par ugunsgrēku Dundagas pilī.
Dundagas ērģelnieka Verta izgatavotais pils skats no rietumiem pēc 1872.gada 1.aprīļa ugunsgrēka.

Dundagas ērģelnieka Verta izgatavotais pils skats no rietumiem pēc 1872.gada 1.aprīļa ugunsgrēka.

Raksts laikraksta “Rigasche Zeitung“ 1872.g. 10. aprīļa numurā par to sniedz šādas ziņas:
“1. aprīlī vienpadsmitos vakarā Dundagā lopu kūtī izcēlās uguns, kas spēcīgās vētras ziemeļaustrumu virzienā dēļ pārmetās uz zirgu stalli, bet no turienes tanī pašā virzienā – uz pilsbaznīcas torni. Ap diviem rītā visas trīs celtnes ar visu, kas tajās atradās, bija iznīcinātas. Liesmām par upuri krita 120 lielopi, 49 zirgi un viss lauksaimniecības inventārs.
Visbriesmīgākā ir Frīdriha no Greningas 1272. gadā celtās pils bojāeja kopā ar tās arhīvu, bibliotēku (kurā bija liels teiku krājums), senlietām un piemiņas lietām.
Attālums no pirmās ugunsgrēka vietas līdz zirgu stallim ir aptuveni 200 pēdas, un no turienes līdz pilij – ap 120 pēdas. Par uguns apturēšanu nebija ko domāt, jo nebija ugunsdzēšamo aparātu, un nakts vidū izcēlušos uguni strauji izplatīja vētra.
Briesmīgās ugunsnelaimes cēloņi vēl līdz šim nav konstatēti; briesmīgi būtu, ja šī nelaime būtu cēlusies no vieglprātības, kas ir tuva tīšai dedzināšanai. Nodarītais kaitējums ir lēšams 100 000 rubļu apjomā.
Ugunsgrēka laikā ļaudis nodarbojušies ar zagšanu, un katastrofas laikā nozaguši visu, ko muižas pārvaldnieks paspējis izglābt. No senlietām drošībā ir tikai dažas bises; pārējais ir sadedzis vai sadragāts.
Īpašnieks, Karls fon Sakena kungs, atrodas Drēzdenē, un viņa pilnvarotais bēdīgā notikuma laikā neatradās muižā.
Ne tikai mūsu provinces senākā pils ir iznīcināta, zaudējumi ir arī dažā citā ziņā neatsverami.“
Dundagas pils pēc 1872. gada ugunsgrēka. Avots: http://zudusilatvija.lv

Dundagas pils pēc 1872. gada ugunsgrēka. Avots: http://zudusilatvija.lv

“Rigasche Zeitung“ 1872.g. 21. aprīļa numurā publicēti no Jelgavas iesūtīti labojumi pirmajam ziņojumam par ugunsgrēku. Domājams, šos labojumus iesūtījusi Kurzemes gubernatora kanceleja, un tādā gadījumā to autors ir kancelejas direktors Ernsts fon Rummels.
Šis raksts ir šāds:
“Jelgava. “Rigasche Zeitung“ 83. numurā publicētais raksts par ugunsgrēku Dundagas pilī, lai gan šķiet, ka to rakstījis aculiecinieks, tomēr satur tik daudz nepareizību un nemotivētu spriedumu, ka patiesības interesēs ir nepieciešama īstenības noskaidrošana. Uz vietas veiktā tiesas izmeklēšana noskaidroja, ka nav notikusi tīša dedzināšana. Visi Dundagas zemnieki cītīgi piedalījās glābšanas darbos, un savu labo gribu parādīja ne tikai tajos, bet arī vienotiem spēkiem ir mēģinājuši mazināt sava kunga smagos zaudējumus. Uzreiz pēc ugunsgrēka pagasta valdē tika nolemts bez atlīdzības pievest materiālus nodegušo saimniecības ēku atjaunošanai, un kopīgiem spēkiem bez atlīdzības apstrādāt muižas laukus tik ilgi, līdz muižas kungam atkal būs iespējams iegādāties, zirgus, ratus u.c., un visbeidzot katram muižas kalpam, kuram sadegusi viena govs, izmaksāt pabalstu 20 rubļu apmērā.
Minētās zādzības aprobežojās ar dažām pudelēm vīna un tamlīdzīgām mazvērtīgām lietām. Izņemot senlaiku ieročus, kas gandrīz visi ir izglābti, Dundagas pilī, kā zināms, nebija arhīvu, bibliotēku, senlietu un piemiņas lietu, kam skribents savā rakstā licis pārvērsties pelnos.
Saskaņā ar Dundagas muižas pārvaldes oficiālo ziņojumu, bojā gājušā inventāra, lopu un zirgu vērtība ir 28565 rubļi un 50 kapeikas. Pils vērtība nav taksējama. Tāpat zaudētā kustamā īpašuma vērtība ir mazāka, lai gan vēl nav aprēķināta.
Lai cik sāpīga šī nelaime arī nebūtu tās skartajiem un visiem cilvēku draugiem, tomēr lai visiem ir par mierinājumu tas, ka šo smago zaudējumu cēlonis nav ļaunprātība.“
Ugunsgrēks Dundagas pilī (Rigasche Zeitung, 10.04.1872.)
Ugunsgrēks Dundagas pilī (Rigasche Zeitung, 21.04.1872.)

Avots: Rigasche Zeitung, 10.04.1872., Rigasche Zeitung, 21.04.1872.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Ugunsgrēks Dundagas pilī (1872.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Milzīgs ugunsgrēks Dundagā (1932.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s