Projektēšanas darbi Dundagā (1969.)

Saskaņā ar Talsu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1968. gad 18. novembra rīkojumu Nr.137 1969. gadā projektēšanas institūta “Latkomunprojekt” Ventspils kompleksā projektēšanas daļā Dundagas pilsētciematam izdalīja limitu 0,8 t. rbļ. projektēšanas – izmeklēšanas darbiem.

Talsu rajona izpildu komitejas 22.11.1968. vēstule

Talsu rajona izpildu komitejas 22.11.1968. vēstule

Dundagas pilsētciemata darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja 1969. gadā plānoja veikt sekojošu objektu projektēšanu:
1. Komjaunatnes ielas asfaltēšana Dundagas pilsētciematā.
2. Dīķa ielas asfaltēšana Dundagas pilsētciematā.
3. Ietvju izbūve Padomju ielā Dundagas pilsētciematā.
4. Brīvdabas estrādes rekonstrukcija un remonts Dundagas pilsētciemata parkā.
Dundagas pilsētciemata darbļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas Projektēšanas darbu tituļsaraksts 1969. gadam

Dundagas pilsētciemata darbļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas Projektēšanas darbu tituļsaraksts 1969. gadam

Avots: Talsu rajona izpildu komitejas 22.11.1968. vēstule; Dundagas pilsētciemata darbļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas Projektēšanas darbu tituļsaraksts 1969. gadam

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s