Skaidrs un krietns vīrs (1937.)

1937. gada 30. aprīlī pagāja 35 gadi, kopš miris latviešu skolotājs, dzejnieks un publicists, apmēram 100 dažāda satura grāmatu autors, sastādītājs un tulkotājs Ernests Dinsbergs.

Ventas balss (29.04.1937.)
Skaidrs un krietns vīrs
„kam vienmēr ir nolūks bijis
par labu strādāt tautiešiem”.
Ernests Dinsbergs

Ernests Dinsbergs

Rītdiena, 30. aprīlis, mums ir ļoti ie­vērojamu diena: šai dienā 35 gadus atpakaļ aizvēra acis uz mūžību cilvēks, kurš, pēc viņa paša uzrakstītiem vār­diem kādā no viņa atstātiem manuskrip­tiem („Mans laulības mūžs”) sekojis šā­dai domai:
Gan allažiņ to ievērojis,
Kas tautai vajadzīgs, kas nē.
Tas vienumēr mans nolūks bijis —
Par labu strādāt tautiešiem.
Šis ievērojamais vīrs, kurš tiešām pelnījis, ka viņu atceramies un godam pieminam, ir Dinsberga Ernests.
Gandrīz vienīgi pašmācības ceļā viņš ticis uz augšu. Ilgus gadus Dinsbergs darbojies par skolotāju (sākot ar 1838. gadu). Iesākumā bijis sevišķi grūti:
„Naktis pie skala gaišuma
Bij jābakstās gluži kā rijā:
Ne galdiņš, ne benķīts. Tā sākumā
Šī Kubeles skola te bija”.
Bet Dinsberga skolēni kļuvuši slaveni vīri. Pieminēsim tikai Krišjāni Baronu, archibīskapu T. Grīnbergu. Krišjānis Valdemārs par Dinsbergu ir teicis: „Dinsbergs ir skaidrs un krietns vīrs, uz kuru var palaisties… „Tā tiešām arī bija. Tādēļ arī starp viņa bijušajiem audzēkņiem arī ir daudz skaidru un krietnu vīru. Tāpēc vien jau Dinsberģis pelnījis, ka viņu godam pieminam. Bet kāda alga toreiz bija? Dinsbergu izsūtīja no Dundagas uz Jaunjelgavu par sarakstīšanos ar Kr. Valdemāru! Pēc tam, zināms, nāca atkal citi laiki, kad, „iedegoties pie debess blāzmas svītrai, kas vēstīja jaunas dienas ausmu”, Dinsberģis varēja atkal atgriezties Dundagā. Ar gavi­lēm un sajūsmu viņu saņēma viss no­vads.
Atzinība Dinsberģim pienaākas arī kā rakstniekam. Ļoti daudz viņš rakstījis: iespiestas 120 grāmatas. Bez tam liels skaits viņa rakstu palicis rokrakstā, piem., mūsu pilsētas 1. pamatskola vien, kur kārto Dinsberģa muzeju, var uzrā­dīt 3 Dinsberģa grāmatas rokrakstā.
Par cītīgu un krietnu darbību tautas labā D. savā laikā izpelnījies arī atzi­nību. Tā, piem., ar lielu godu nosvinēta viņa 50 g. skolotāja darbības jubileja un zelta kāzas. Dundagas barona ka­rietē ar 4 zirgiem viņš no Kubeles sko­las aizvests uz Dundagas baznīcu, un kad pēc dievkalpojuma braukuši atpa­kaļ uz Kubeles skolu, viņu pavadījusi nepārskatama līdzbraucēju ratu rinda. Priekšā jājuši četri balti ģērbušies pui­sēni. sarkanbaltus karodziņus vicināda­mi. (Zīmīgi, ka toreiz jau, 1889. gadā, sarkanbalti karodziņi). Pēc tam saņēmis arī, ar tautskolu inspektora Brīvzemnieka gādību, Stanislava orde­ni, kāds nav bijis toreiz nevienam taut­skolotājam mūsu zemē. Tagad Dinsberģis, šis skaidrais un krietnais vīrs, jau 35 gadus atdusas Dundagas Kužnieku kapsētas vēsajā zemes klēpī.
Godinot viņa piemiņu, 1. pamatskola rīko rītdien saviem skolēniem Dinsber­ģa atceres brīdi ar viņa darbu, rokrak­stu un dažu viņa atstātu mantu apskati. Ja būtu vēlēšanās, laikā no plkst. 15 līdz 16 varētu arī citiem visu savākto parādīt.
J. Sviestiņš.

Avots: Ventas balss (29.04.1937.)

Skaidrs un krietns vīrs (Ventas balss, 29.04.1937.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s