Divi lieli ugunsgrēki Dundagā (1940.)

Lielajā janvāra salā Dundagas ciemā nodeg pašvaldībai piederošais ūdens tornis, bet Kārļa muižā koka šķūnis un kūts.

Ventas balss (13.01.1940.)
Divi lieli ugunsgrēki Dundagā
Dundagas ūdens tornis

Dundagas ūdens tornis

Nodedzis Dundagas ūdenstornis. Līdz ar šķūni sadegušas 3 automašīnas
Dundadznieki 9. janvārī ap plkst. 9 vakarā ievērojuši izšaujamies liesmas no pašvaldībai piederošā ūdens torņa Dundagas ciemā. Nekavējoši izziņota ugunsgrēka trauksme un Dundagas ugunsdzēsēji kā arī ciema iedzīvotāji steigušies glābt ūdenstorni, kas jau bijis liesmu ap­ņemts. 17 metru augstais ūdens tornis de­dzis kā lāpa. Glābšanas darbus stiprā mērā traucējis arī lielais sals, jo grūtības bijušas ar ūdens piegādi. Neskatoties uz ātri noorganizēto dzēšanas palīdzību, ūdens torni neizdevies no izdegšanas glābt. Liesmas bija jau apņēmušas visas koka daļas un dzēšanas darbi izrādījās veltīgi. Augsti gaisā izšāvušās liesmas un dzirk­stis stipri apdraudēja turpat tuvumā atrodo­šos Izraelsona tirgotavu. Tikai ar lielām pūlēm ugunsdzēsējiem un vietējiem ie­dzīvotājiem to izdevās nosargāt no aiz­degšanās.
Ugunsgrēks tornī plosījās līdz vēlai naktij un visas koka daļas galīgi izdegušas. No ūdens torņa palicis tikai pāri mūra korpuss. Dundagas pašvaldībai piedero­šais ūdens tornis bijis apdrošināts par 2000 ls Dundagas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrībā. Ugunsgrēkā no­darītos zaudējumus vērtē uz 1500 ls. Noskaidrojot ugunsgrēka cēloņus, izrā­dījies, ka pievakarē ūdens torņa nom­nieks P. Zviedris, tornī ar lodējamās lampas palīdzību atkausējis aizsalušās rores. Neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, tā piekļuvusi koka daļām un drīzi vien liesmas ap­ņēmušas ūdens torni. Ar ūdens torņa iz­degšanu ļoti kļūmīgā stāvokli nonākuši pils apdzīvotāji. Pilī atrodas pašvaldī­ba, pašvaldības darbinieku un citu amatpersonu dzīvokļi. Pilij ne tikai kā traucēta ūdens piegāde, bet arī pils cent­rālā apkure vairs nevar darboties. Pīli ta­gad vairs nevar apkurināt un viņas ie­mītnieki padoti salam, jo krāsns apku­rināšana pastāv tikai dažās ista­bās. Izdegušais ūdens tornis pastāv no pirmskara laikiem un to cēlis vēl biju­šais Dundagas muižas īpašnieks.
Vēl dundadznieki nebija attapušies no iepriekšējās nakts ugunsgrēka, kad nākošā vakarā ap to pošu laika tos par jaunu iztraucēja ugunsgrēka trauksme. Ap plkst. 9 nenoskaidrotu Iemeslu dēļ izcēlies ugunsgrēks Kārļa muižā Hermansonam piederošā koka šķūni, kas savienots ar kūti. Liesmas ātri vien pārņēmušas šķūni un pārsviedušās uz kūti, kas nodeguši līdz pa­matam, jo arī šoreiz lielā sala dēļ dzē­šanas darbi nesekmējušies, grūtības bi­ja ar ūdens piegādi. Uguns izplatījusies tik ātri, ka izdevies izglābt vienīgi Herman­sonam piederošos lopus, bet visa pārējā šķū­ni un kūti atrodošās mantība sadegusi. Māju saimniekam Hermansonam sadegusi visa lopbarība, lauksaimniecības mašīnas un cits lauksaimniecības inventārs. Šķūnī bijusi ie­kārtota ari garāža, kur galīgi sadegu­šas Ventspils koktirgotājam Zēlam piedero­šās divas smagās un viena vieglā mašīna. Ugunsgrēkā nodarīto zaudējumu kopsuma sniedzas pāri par 10000 ls. Mīk­lainos ugunsgrēka cēloņus noskaidro policija, jo pagaidām nav vēl iegūti nekādi norādījumi par ugunsgrēka iz­celšanās iemesliem.
Divi lieli ugunsgrēki Dundagā  (Ventas balss, 13.01.1940.)

Avots: Ventas balss (13.01.1940.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Divi lieli ugunsgrēki Dundagā (1940.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Milzīgs ugunsgrēks Dundagā (1932.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s