Staciju “Dundaga” pārdēvē par “Dundanga” (1928.)

Uz senatnes pētītāju biedrības priekšlikumu dzelzceļu virsvalde 1928. gadā staciju “Dundaga” pārdēvē par “Dundanga”.
Stacija "Dundanga"

Stacija “Dundanga”

Rīkojums Nº 468
Par Golgovskas pieturas punkta un Dundagas stacijas pārdēvēšanu.
Ar 1928. g, 10. novembri pārdēvēju Golgovskas pieturas punktu par “Kamalda” un Dundagas staciju par “Dundanga”.
Sakarā ar to uzdodu noteikumus Nº 330., kuri publicēti 1928. g. “Valdības Vēstneša” 55. numurā un “Dzelzceļa Vēstneša” 11. numurā, papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, grozīti sekoši
1) …
2) stacijas nosaukumu “Dundaga” izlabot uz “”Dundanga”.
Minēto pārdēvēto staciju nosaukumi izlabojami arī attālumu tabulās Nº 5. un Nº 18., kuras pievienotas “Valdības Vēstneša” 1924. g. 119. numurā un “Dzelzceļa virsvaldes rīk. krāj.” 1924. g. 20.-23. numuros publicētam rīkojuma  Nº 156. un ievestas pielietošanai saskaņā ar “Valdības Vēstneša” 1925. g. 35. numurā un “Dzelzceļa virsvaldes rīk. krāj.” 1925. g. 6. numurā publicēto rīkojumu Nº 39.
Biļetes un kontrolējamās blanķetes ar līdzšinējiem nosaukumiem lietojamas līdz krājuma izbeigšanos.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Finanču direktors Mazkalniņš.
Apstiprinu.
1928. g. 27. oktobrī.
Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš

Avots: Iekšlietu ministrijas vēstnesis (19.10.1928.); Valdības vēstnesis (02.11.1928.)

Dundanga un Kamalda (Iekšlietu ministrijas vēstnesis, 19.10.1928.)
Par Golgovskas pieturas punkta un Dundagas stacijas pārdēvēšanu (Valdības vēstnesis, 02.11.1928.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s