Dundagas spēkstacija

Ernesta Ābola komentārs par atklātni ar Dundagas spēkstaciju, kuru ap 1910. gadu cēla reizē ar barona Kr. Ostenzakena pils atjaunošanas darbiem.

Dundadznieks (Nr.15 (142) augusts 2012)
No E. Ābola komentāra par atklātni ar Dundagas spēkstacijas attēlu
Dundagas spekstacija_1920

Dundagas spēkstacija

Sens, pirmā pasaules kara laika fotouzņē­mums.
Mazā ēka centrā ir spēkstacija, ko ap 1910. gadu cēla reizē ar barona Kr. Ostenzakena pils atjaunošanas darbiem.
Pirmos desmit gadus tā deva apgaismo­jumu pilij un muižas ēkām, arī lielajai mui­žas lopu novietnei. Strāvu izmantoja arī muižas gateris un maļamgaņģis. 20.-30. ga­dos un vācu okupācijas laikā tā deva strāvu arī citām Dundagas centra mājām.
Kreisajā malā redzamo tiltu kapitāli pār­būvēja 1930.-31. gadā. Dīķi nolaida, ar 2 baļķiem atstutēto dambi paplašināja, koka vie­tā nāca dzelzsbetona konstrukcijas. Jaunā slūžu tilta būve nāca ar grūtībām: būvbedri appludināja augusta sākumā uznākušās lietusgāzes, novembra salā uzmestajā dambī atkušņa laikā sāka sūkties cauri ūdens. Darbi ievilkās, un būves izmaksas sadārdzinā­jās.
Pa labi redzamais grāvītis ir ūdens, kas pa kanālu (aiz spēkstacijas) iztecējis cauri 2 turbīnām un padarījis lietderīgu darbu. Pla­tākā ūdens straume (pa kreisi) ir liekais ūdens, kas gāžas pāri slūžām un kļūst par Pāces upes turpinājumu.
Spēkstacijas turbīnas darbojās vēl kādus desmit gadus pēc kara. Vajadzība pēc elek­troenerģijas bija liela, un strāvu sāka ražot arī sīrupa fabrika un MRS. Ap 1954. gadu Dundaga sāka saņemt strāvu no apvienota­jiem tīkliem, no Ķeguma. Mazā spēkstacija aizgāja atpūtā. Ilgus gadus mājiņa stāvēja neizmantota. Tad 1984. gadā tā kļuva par kolhoza Dundaga puķu un dārzeņu kiosku.
(Kubalu skolas-muzeja materiāli)

Avots: Dundadznieks (Nr.15 (142) augusts 2012)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Dundagas spēkstacija

  1. Atpakaļ ziņojums: Ar zagtu elektrību „apgaismojis pus Dundagu” (1936.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s