Ventspils apriņķī divas Piltenes (1939.)

Ventspils apriņķī 1939. gadā bija divas Piltenes – pilsēta netālu no Ventspils un ciems Dundagas pagastā.

Ventas Balss (24.08.1939.)
Ventspils apriņķī divas Piltenes
Piltenietis ciemojas Piltenes ciemā
Dzīvodami Piltenē bieži biju dzirdējis, ka Latvijā esot vēl kāda otra Piltene, gan ne pilsēta, bet lieluma ziņā Piltenei līdzvērtīgs ciems. Tad nu arī devos ekskursijā no Piltenes uz Piltenes ciemu.
Latvijas ceļu karte (1940.)

Latvijas ceļu karte (1940.)

Latvijas ceļu karte (1940.)

Latvijas ceļu karte (1940.)

Īstais ceļš uz Piltenes ciemu sākas ne­tālu no Dundagas — trešās šķiras ceļa, kuri atzaro no Dundagas — Mazirbes šo­sejas. Seši kilometri cauri Dundagas virsmežniecības kūdras laukiem un — pie mazas vecas pirtiņas ceļš iegriežas Pilte­nes ciemā. (Gluži tāpat kā braucot no Ugāles uz Pilteni, pilsētas sākumu iezīmē pussakritusi pirtiņa).
Vispirmais ko sastopu ir malkas vedējs, kurš ar ragavām pa vientuļo ciema ceļu ved žagarus. Par jautājumu, vai Piltenes ciemā visu vasaru brauc ar ragavām, brau­cējs pavisam nelaimīgs un taisnojas, ka šim braucienam tikai gadījuma raksturs.
Saklaušinājis, ka ciemā dzīvo Dunda­gas pagasta vecākais Valts Legzdiņš, do­dos uz turieni. Pagasta vecākam pieder ciemā 365 pūrvietas lielā Lodiņu saimnie­cība, kuru apsaimnieko kopā ar māsu M. Legzdiņu, kura arī ir galvenā saimniecības vadītāja, jo pats ir neprecējies. Pagasta vecāko mājās nesastopu, bet laipnu infor­māciju par dzīvi Piltenes ciemā sniedz viesmīlīgā saimniece.
Izrādās, ka Lodiņu mājas ir vienas no vismazākām mājām ciemā. Pārējās saim­niecības pārsniedz 400 un pat 500 pūrvie­tas. Zeme ciemā esot visauglīgākā plašajā Dundagas pagastā un tāpēc barons K. Ostensakens par mājām noteicis ļoti augstu maksu. Tā par Lodiņiem bijis jāmaksā 10.000 zelta rubļu, bet par Dravniekiem (519 pūrv. liela kopplatība) bijis jāmaksā veseli 15.000 rubļi.
Fragments no Dundagas pagasta topogrāfiskās kartes, kurā redzama Piltene 2015. gadā. Avots: LĢIA

Fragments no Dundagas pagasta topogrāfiskās kartes, kurā redzama Piltene 2015. gadā. Avots: LĢIA

Priekškara laikos ciems saukts par Cirpstenes ciemu, bet kā radies tagadējais vārds, to iedzīvotāji nezin pateikt. Pava­dījis pāris stundas pie viesmīlīgajiem pilteniešiem Piltenes ciemā, dodos atpakaļceļā un te nu man iznāk pirmā nesaprašanās ar ciemniekiem. Atvadoties viņi man stingri piekodina rakstīt avīzē, lai pasta ierēdņi viņiem adresētas vēstules nosūta uz „kaut kādu tur Pilteni”, bet gan uz „mūsu īsto Pilteni”. Te nu es negribēju ne par ko pielaist, ka viņu Piltene būtu tā īstā, bet manējā tikai „kaut kāda” Pil­tene. Galu gala tomēr draudzīgi noskaid­rojām, ka pārpratumi pasta sūtījumos nekādi nerastos, ja adresē neminētu vardu „Piltenes ciemā”, bet rakstītu vienkārši Dundagas „Lodiņos”, „Dravniekos” u.t.t., bet vārdu Piltene minēt tikai tādos sūtīju­mos, kuri iet uz īsto Pilteni.
J.P.
Ventspils apriņķī divas Piltenes (Ventas balss, 24.08.1939.)

Avots: Ventas Balss (24.08.1939.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

2 responses to “Ventspils apriņķī divas Piltenes (1939.)

  1. Tiešām, man dzimtajai Pilteniecei, ir patiess pārsteigums par Piltenes ciema esamību!!!
    Paldies autoram par interesantu atklājumu.
    Tas vēlreiz pierāda, cik tomēr mūsu mazā zeme ir neiepazīta.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s