Gatavojaties Vienības braucienam (1937.)

Ar prezidenta Kārļa Ulmaņa atbalstu 1936. gadā notika pirmās Vienības brauciena sacensības. Piedāvājam rakstu par to, kā 1937. gadā piedalīties braucienā aicināja Dundagas un apkārtnes ri­teņbraucējus.
Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens ir riteņbraukšanas sacensības amatieriem, kas vēsturiski notika no 1936. līdz 1939. gadam un tika atjaunotas 1995. gadā. Vēsturiski sacensības risinājās 2 dienas augusta mēneša beigās, mūsdienās kopš Vienības brauciena atjaunošanas — septembra sākumā.
1930. gados riteņbraukšanas sports bija populārs sporta veids Latvijā.
Ar prezidenta Kārļa Ulmaņa atbalstu pirmās sacensības tika organizētas 1936. gadā, kurās no visiem Latvijas novadiem piedalījās 1214 riteņbraucēji. Šis brauciens noslēdzās Rīgā.
Otrais Vienības brauciens 1937. gadā noslēdzās Jelgavā, un tajā bija piedalījies 1301 riteņbraucējs.
Trešais Vienības brauciens 1938. gadā Rīgā noslēgumā bija pulcinājis 1329 dalībniekus, bet pēdējā 4. Vienības braucienā 1939. gadā jau piedalījās 6225 riteņbraucēji.
Ventas Balss (17.08.1937.)
Gatavojaties vienības braucienam!
Kā jau tuvāk ziņojām mū­su laikraksta 12. augusta nu­murā, 4. un 5. septembrī no­tiek lielais Latvijas riteņbrau­cēju vienības brauciens uz Pļaujas svētkiem Jelgavā. Mū­su apriņķa neorganizētiem ri­teņbraucējiem pieejami divi maršruti: no Ventspils un no Dun­dagas. Blakus nodrukāta karte rāda ceļa etapus, pa kādiem no Ventspils un Dundagas būs jāsasniedz gala mērķis. Starta laiks noteikts sekojošs: Ventspils un apkārtnes riteņ­braucējiem starts Ventspilī 4. sept. plkst. 7 rītā līdz Piltenei. Pārcelšanās pār Ventu uz Speķa krogu, no kurienes plkst. 14 tālāk uz Kuldīgu. No Kuldīgas plkst. 15 līdz Saldum, kur pārnakšņo. 5. septembrī plkst. 5.30 uz Dobeli un plkst. 9.30 no Dobeles uz Jelgavu.
1937. gada Vienības brauciena karte

1937. gada Vienības brauciena karte

Dundagas un apkārtnes ri­teņbraucējiem no Dundagas 4. sept. plkst. 8 rītā uz Valdemārpili. No Valdemārpils plkst. 11 tālāk uz Talsiem. Starts Talsos plkst. 13 uz Tukumu, no kurienes plkst. 18 tālāk uz Džūksti, kur pārnak­šņo. 5. septembri plkst. 6 uz Jelgavu.
Vienības brauciena dalībniekus pavada no Dundagas 1937.gada 4. septembrī

Vienības brauciena dalībniekus pavada no Dundagas 1937.gada 4. septembrī

Brauciena dalībniekiem jāpiesākas: Ventspilī pilsētas valdē, bet uz laukiem pagastu valdēs vai aiz­sargu nodaļās. Pieteikšanās izdarāma līdz 1937. g. 20. augustam. Pašvaldī­bas un pārējās organizācijas savāk­tos datus iesūta rīcības komitejai ar tādu aprēķinu, lai rīcības komi­teja tos saņemtu līdz š. g. 22. augu­stam. Pēc visu materiālu sakopošanas rīcības komiteja izraksta kat­ram dalībniekam apliecību, kas sa­ņemama pieteikšanās vietās. Šī ap­liecība dos sacīkšu dalībniekiem tie­sības izmantot dzelzceļu satiksmi uz starta vietām un atpakaļ par paze­minātu maksu.
Gatavojaties vienības braucienam!
Gatavojaties vienības braucienam! (Ventas balss, 17.08.1937.)

Avots: http://lv.wikipedia.org; Ventas Balss (17.08.1937.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s