Padomju Latvijas 5. gadadiena Mazirbē (1945.)

Padomju Latvijas 5. gadadienu Mazirbē atzīmēja krāšņi dekorētajās Mazirbes tau­tas nama telpās.
Brīvā Latvija (24.07.1945.)
Padomju Latvijas 5. gadadienu Mazirbē
atzīmēja krāšņi dekorētajās Mazirbes tau­tas nama telpās, kur svētdienas vakarā uz mītiņu bija pulcējušies vietējie un apkārt­nes iedzīvotāji, lai noklausītos pašu darba ļaužu un Sarkanarmijas pārstāvja runas un citus priekšnesumus.
Vakaru atklāja arodbiedrības Mazirbes nodaļas priekšsēdētājs b. J. Ūdrēns, kam sekoja b. b. E. Jumja, J. Ūdrēna un Sarkanarmijas pārstāvja referāti. Par jautrību un mūziku bija gādājuši sarkanarmieši un arī vietējie. Vilšanos sagādāja tikai paredzētie viesi-dundadznieki, kas, lai gan bija pieso­lījuši arī no savas puses sniegt dažus re­ferātus, tomēr nebija varējuši ierasties no apmēram 24 kilometru attālās Dundagas, par savu neierašanos pat iepriekš nepazi­ņojot. Tomēr, neskatoties uz to, vakars iz­devās pat ļoti labi. Vāciešu izpostītais Mazirbes tautas nams, pateicoties uzņēmī­gajiem komjauniešiem, arodbiedrības bied­riem, tautas nama vadītājai b. Oderei un atsaucīgajam sarkanarmietim – gleznotājam, atkal bija atguvis necerēti ātra laikā tīru, patīkamu un mājīgu izskatu, tā kā vienam otram vakara dalībniekam tas lie­ku reizi pierādīja, ko spēj centība un laba griba. Sanāksme notika lielā vienprātībā un pacilātībā, jo ikviens atbrīvotas Padom­ju Latvijas darba cilvēks atkal īsti izjūt patiesu prieku brīvi pulcēties, lai izteiktu savu pateicību lielajam tautu tēvam, vieno­tajam un atbrīvotājam, ģeniālajam kara vadonim, Padomju Savienības Ģenerālismusam b. J. V. Staļinam.
Ermanbriks.
Padomju Latvijas 5. gadadienu Mazirbē atzīmēja krāšņi (24.07.1945.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s