Kārlis Ulmanis viesojas Dundagā (1936.)

1936. gada 1. un 2. augustā valsts prezidents Kārlis Ulmanis devās braucienā pa Kurzemi, kuras laikā apmeklēja arī Dundagu.
Rakstā “Dundagas baznīca laiku gaitā”, kas ir fragmentu no 2006. gadā izdotās Sigurda Rusmaņa grāmatā “Neiepazītā Latvija” jau tika minēts, ka Dundagas luterāņu baznīcā var atstāt atsauksmi viesu grāmatā, kurā pirmo ierakstu 1936. gada 2. augustā izdarījis tās dāvinātājs Valsts un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis.
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ieraksts Dundagas luterāņu baznīcas viesu grāmatā (02.08.1936.).

Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ieraksts Dundagas luterāņu baznīcas viesu grāmatā (02.08.1936.).

1. un 2. augustā valsts prezidents Dr. K. Ulmanis, sekretāra J. Cimmermaņa pavadīts devās braucienā pa Kurzemi.
Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis kopā ar sekretāru J. Cimmermani (pa labi) un šoferi pētī ceļa karti braucienam pa Kurzemi.

Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis kopā ar sekretāru J. Cimmermani (pa labi) un šoferi pētī ceļa karti braucienam pa Kurzemi.

Prezidenta nolūks bija ne tikai iepazīties ar ražas stāvokli Tukuma, Talsu un Ventspils apriņķos, bet apmeklēt arī jūrmalas zvejnieku ciemus, uzklausīt zvejnieku vajadzības, apskatīt skolas, dievnamus un pagastnamus.
Pie Dundagas pils vārtiem. Vidū valsts prezidents Dr. K. Ulmanis. No viņa pa kreisi: Ventspils apr. pr-ka palīgs Lepše un pa labi pagasta vecākais V. Legzdiņš un prezidenta sekretārs J. Cimmermanis.

Pie Dundagas pils vārtiem. Vidū valsts prezidents Dr. K. Ulmanis. No viņa pa kreisi: Ventspils apr. pr-ka palīgs Lepše un pa labi pagasta vecākais V. Legzdiņš un prezidenta sekretārs J. Cimmermanis.

Ap pusdienas laiku prezidents iebrauca Dundagā. Še viņu sa­gaidīja Ventspils aizsargu pulka 2. bat. komandieris T. Lepše un pagasta vecā­kais V. Legzdiņš. Z. Sinkas kdze Dun­dagas aizsardžu un draudzes dāmu ko­mitejas vārdā pasniedza prezidentam ziedus. Prezidents te apskatīja Dunda­gas pili, kuru pagasta valde sākusi uz­post, tīrot pagalmu un krāsojot fasādi, un arī aizsargu namu. Aizsargi bija pul­cējušies uz apmācībām un sumināja preziden­tu brašiem „Lai dzīvo!” saucieniem. Prezi­dents tiem sacīja dažus atzinības vār­dus. Skaistā remontētā un krāsotā Dundagas baznīca ļoti iepriecēja preziden­tu. Gaišie toņi, latviskais rakstu orna­ments rādīja lielu spodrības sajūtu. Baznīcēni apsveica prezidentu. Dunda­gas kioskos prezidents nopirka tomātus, sviestu un ari vairākus klaipus vietēja maluma baltmaizes. Apskatījis vēl pils parku un pienotavu, prezidents caur Vīdali, kur apskatīja koppienotavu, de­vās gar Zilo kalnu malu līdz Mazirbei.
Sevišķi valsts prezidents interesējās par pagastu budžetiem. Savā braucienā prezidentam bija jāapstājas vairākās izrīkojumu vietās, kur svētku dalībnieki Vadoni pavadīja dziesmām un puķēm. Ceļi apmeklētājos apgabalos labā stāvoklī un braucējus sevišķi pārsteidz skaisti salasāmie vietu apzīmējumi, kā arī drošības signāli gar visiem ceļiem. Lauku stāvoklis atzīts par vidēju, bet ļoti labi padevies āboliņš un kartupeļi.
Valsts prezidents Ventspilī (Ventas Balss, 04.08.1936.)
Valsts prezidents ciemos pie kurzemniekiem (Atpūta, 07.08.1936.)

Avots: Ventas Balss, 04.08.1936.; Atpūta, 07.08.1936.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Kārlis Ulmanis viesojas Dundagā (1936.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Dundagā atklāj aizsargu namu (1937.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s