Vircburgas Z nometnes “Dundagas” skautu un gaidu vienība (1946., 1947.)

Vircburgas (Vācija) Ziemeļu nometnē 1946. gada beigās vai 1947. gada sākumā uzņemtā bilde ar “Dundagas” skautu un gaidu vienību savā mītnē 3. bloka pagrabā.

511Cilvēki fotogrāfijā: 1. no kreisās Vizbulīte Cīrulis, 2. Astrīda Balodis, 3. ? Neiders, 5. Lolita Balodis, 6. Maija Stīpnieks, 8. Anita ???. 4. un 7. māsas Daina un Aina ??? Otrā rindā: 4. no kreisās Gunārs Mētra, 5. Vilis Ķilpe, 6. Heinrihs Zīle, 7. Ivars Kauls, 9. Dzintra Viesis Trešā rindā: 2. no kreisās Ilze Zvaigzne, 4. Skautu vadītājs ? Kichno (bij. Latv. meistars paukošanā), 5. Gaidu vadītāja ? Muzikante, 6. Inta Krūmiņš, 8. Maija Viesis Ceturtā rindā: 3. no kreisās Andrejs Baidiņš, 4, Biruta Tērauds (?), 5. Jānis Polis, 7. Gunārs Boršteins, 9. Gunārs Ķilpe Piektā rindā: 2. no kreisās Gunārs Neiders, 3. Imants Viesis, 4. Ivars Šeibelis, 5. Andris Polis, 6. Arnolds Šķiņķis (Šiņķis?), 7. Teodors Kauls, pēdējais, labā stūrī Zigurds Balodis Iztrūkst: Skautu virskopnieks Leonīds Maktenieks.
Bēgļu nometņu laikā atjaunojās okupācijas periodā pārtrauktā Latvijas skautu un gaidu darbība. Pavisam Vācijā darbojās apmēram 100 skautu un 100 gaidu vienību attiecīgi ar 4000 un 3000 dalībniekiem. Skautu un gaidu pārvalde tika iedalīta Ziemeļvācijas un Dienvidvācijas jendās. 1945. gada vasarā Rietumvācijā esošie latvieši bija izvietoti pa vairāk nekā 300 UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Administration – dibināta 1943. gada 9. novembrī) uzturētajām bēgļu nometnēm.
Bēgļus oficiāli sauca par “pārvietotajām personām” (angl. Displaced persons, saīsinājumā – DP).
Lielākās bēgļu nometnes/centri starp 1945. un 1951. gadu Vācijā bija: ar 2500 – 5500 iemītniekiem – Eslingena, Vircburga, Nirnberga un Lībeka; bet ar 1000 – 2500 iemītniekiem – Amberga, Gēsthahta, Augsburga, Fišbaha, Manheima, Eihštete, Hanava, Flensburga, Altgarge, Mērbeka, Rāvensburga, Husuma, Šlēsviga, Ansbaha, Grēvene, Hersbruka, Karlsrue, Kleinkeca, Minhene, Oldenburga, Rēgensburga, Špakenberga, Veidene.
Ziemeļu nometne bija viena no trim nometnēm Vircburgā. Ziemeļu nometne bija pāri Mainas upei no pilsētas Zell am Main. Vislielākā no trim nometnēm bija Centrālā nometne, kur dzīvoja vairāk kā 3000 latvieši. Trešā bija Epp ielas nometne, ko sauca ari par Rietumu nometni. Dažas ģimenes tika pārceltas no mazākām Epp ielas un Ziemeļu nometnēm uz lielo Centrālo nometni, bet citas ģimenes visu DP nometņu laiku pavadīja divās mazākās nometnēs. Vircburgas Ziemeļu DP nometnē nebija atsevišķas ēkas kuras varētu izmantot kopējai dzīvei. Bet latvieši, kā vienmēr, izdomāja veidu kā problēmas atrisināt. Baznīcai un skolai atrada vietu bēniņu telpās trešā bloka mājā. Ari „Dundagas” skautu un gaidu vienībām bija vieta atrasta trešā bloka pagrabā. Otrā bloka mājas apakšstāvā bija virtuve un ēdamzāle un tā paša bloka mājas augšstāvā bija birojs.
1946. gadā UNRRA sāka likvidēt mazās nometnes, tās apvienojot un veidojot lielākas. 1947. gada 1. jūlijā bēgļu aprūpi pārņēma IRO (International Refugee Organisation – Starptautiskā bēgļu aprūpes organizācija), turpinot nometņu tīkla pārkārtošanu un mazo nometņu apvienošanu. Dažkārt notika nometņu pārcelšana, lai pārkārtotu tās uz nacionalitāšu pamata, veidojot atsevišķas nometnes, kurās bija izmitināti vienas tautības cilvēki.
Ar 1949. gadu radās jauni cēloņi bēgļu nometņu tīkla reorganizācijai sakarā ar emigrējušo skaita pieaugumu un bēgļu pakāpenisku pāriešanu vācu administrācijā. Atlikušos bēgļus centās koncentrēt noteiktos apvidos. 1949. gadā sāka realizēt IRO plānu par īpašu nometņu izveidi speciālām bēgļu kategorijām atkarībā no iespējām tos izvietot imigrācijas zemēs. Atsevišķas nometnes bija izvietojamajiem – t.s. izceļošanas nometnes un izceļojošo caurlaides nometnes. Īpašas nometnes izveidoja slimiem un veciem cilvēkiem, kuriem nebija iespējams izceļot vai sākt patstāvīgu dzīvi ārpus nometnēm.

Avots: http://www.archiv.org.lv, http://www.dpalbums.lv

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s