Dundangas cietes-sīrupa fabrikā (1948.)

Dundangas cietes-sīrupa rūpnīca 1948. gadā bija pirmrindnieks starp apriņķa rūpnīcām, kurā ražoja limonādi, saldējumu un sīrupu visas apkārt­nes vajadzībām.

Brīvā Venta (17.06.1948.)
 Dundangas cietes-sīrupa fabrikā
Starp Ventspils apriņķa rūpniecības pirmrindniekiem ir arī Dundangas cietes-sīrupa rūpnīca. Tā pagājušā gada plā­nu pārsniegusi kā bruto pro­dukcijā, tā arī sortimentos.
Šajā gadā rūpnīcas kolek­tīvā panāca jaunus, vēl vairāk pārliecinošus rezultātus. Pirmā ceturkšņa plāns izpildīts par 276%, pie kam uzņēmums deva vairāk kā 77 tūkstoš rub­ļu virsplāna peļņas. Darba ra­žība palielinājās par 160%. Par priekšzīmīgu darbu rūp­nīcai piešķirta Vissavienības trešā prēmija. No gada plāna veikti 59%, tas ir 7 mēnešu plāns.
Cīnoties par plāna pirms­termiņa izpildi, produkcijas labuma pacelšanu, uzņēmuma rentabilitāti un ekonomiju, pa­gājušā mēneša plāns uzņēmu­mā izpildīts par 279% kā kop­produkcijā, tā arī sortimentos, pie tam vienā mēnesī dots val­stij 148 tūkstoš rubļu virs plā­na. Par 16% pazemināta arī pašizmaksa.
Pateicoties direktora b. Levkina saimnieciskai un tālredzīgai acij, rūpnīcā organi­zēta limonādes, saldējuma un sīrupa ražošana visas apkārt­nes vajadzībām. Šajā pavasarī uzņēmums ar pašu spēkiem uzstādīja elektrisko apgaismo­šanu Dundangas centram un tuvāk esošajām zemnieku saimniecībām.
Uz jautājumu, kā viss tas panākts, uzņēmuma direktors b. Levkins izstāstīja, ka tas ir socialistiskās sacensības rezul­tāts. Tāpat liela nozīme bija kadru pārkārtošanai. Tas deva iespēju pilnībā izmantot agregatus un mechanizaciju, kas savukārt strauji uzlaboja dar­ba rezultātus.
Pastāvīgās rūpes par katra strādnieka un kalpotāja per­sonīgo labklājību: strādnieki pilnīgi apgādāti ar specapģērbu, dzīvokļiem, darbā ir van­na un telpa darba drēbju novietošanai, palīdzēja paceli darba ražību. Strādnieki izpel­na līdz 2 tūkstoš rubļu mēne­sī.
Rezultātā šodien uzņēmumā nav neviena, kas neizstrādātu normu. Strādnieku starpā 10 stachanovieši, 10 pirmrindnie­ki, 6 tarp tiem mucinieks b. Ozoliņš, strādniece cietes-sīrupa cechā b. Makarova un cie­tes cecha brigadieris b. Kardels, kas izpilda dienas normu par 200%. Apspriežot Rīgas rūpnīcu pirmrindnieku uzaici­nājumu, kolektīvs nolēma ie­slēgties sociālistiskajā sacensī­bā par ražošanas plāna izpildi līdz Oktobra revolūcijas 31. gadadienai.
G. Korobeiņikovs.
A. Aštemenko.
Dundangas cietes-sīrupa fabrikā (Brīvā Venta, 17.06.1948.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Dundangas cietes-sīrupa fabrikā (1948.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Teiksmainais novads (1943.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s