Vēstule no Dundagas jūrmalas (1940.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1940. gada 3. augusta numurā ir publicēts raksts par to, kā dzīvo ļaudis Dundagas jūrmalā un ar kādām problēmām viņiem nākas saskarties.

Brīvā Venta (03.08.1940.)
Vēstule no Dundagas jūrmalas
Dundagas pagasta jūrmalā dzīvo ap 250 zvejnieku, kuru galvenais ienākuma avots ir zveja, bez tam ap 150 pilsoņu, kas nodarbojas ar zvejniecību kā blakus ienākumu un kuru kopējā apgādī­ba ir ne mazāk kā 2000 personu.
Palūkosimies, kur dzīvo šie ļaudis?
Atšķirti no satiksmes ceļiem, viņi mīt savās zvejnieku saimniecībās, kuras pace­ļas uz smilšu pauguriem, 4 līdz 6 ha lie­las.
Ir pagājuši jau 15 un vairāk gadu, kopš zvejnieki sākuši līst savus līdumus, bet neskatoties uz mazo platību, vēl saskatāmas celmaines. Tā ir zīme, ka pur­vos, muklājos un mežos sāktā dzīve nav bijusi viegla.
Tipiskās smilšu saimniecībās — Kolkā un Melnsilā, katrā ir pa vienai govij, vienai vai pāris cūkai, dažas vistas, bet zirgs nav katra zvejnieka īpašums. Pļavas atrodas līdz 15 km no ciemiem, bet retam izaug zāle, lai būtu pietiekamā vai­rumā pāris lopiem.
Maizes labības un kartupeli neizaug gada patēriņam, tie jā­piegādā no „kalna” saimniekiem un Rīgas. Ziemā atgadās (un diezgan bieži), ka pie­trūkst maizes. Izskaidrojums vienkāršs. Miltu iegādes cena plus dārgais transports pārsniedz maksimālo pārdošanas cenu, un veikalnieki vienkārši izvairās labības mil­tus piegādāt, jo neizbēgama piemaksa.
Ārstnieciskās palīdzības, var teikt, nav nekādas. To, kā vietējie iedzīvotāji saka, var saņemt tikai apliecību veidā miršanas gadījumā. Ko līdz, kad ārsts ir Dundagā vai Mazirbē, ja no ciemiem, kas atrodas 20 līdz 36 km, slimam turp nokļūt nav iespējams, bet ārstu pievest neatļauj plā­nais maks. Pat viselementārākais veselī­bas jautājums, zobu ārstniecība, nav nokārtots. Par ko liecina iedzīvotāju bez­zobainās mutes.
Dodoties uz pagasta centru Dundagu, kur atrodas pagasta valde, tiesa, apdrošināšanas biedrība, krājkase, cilvēku un lopu ārsti, lielāki veikali, tirgus u.t.t., no attālākā pagasta stūra, Kolkas ciema, jā­izbrauc jau pusnakti, kā senos laikos, kad nepazina nekādus tagadējā laika satiksmes līdzekļus, kad visā valstī bija slikti ceļi.
Jā, ceļu vēl tagad šeit nav. Kas braucis no Mazirbes līdz Kolkai un tālāk uz Melnsilu, Ģipku un vēl tālāk, nevis izpriecā, bet vajadzības spiests, tas būs atradis, ka vienīgā „šoseja” šeit ir pludmale, kādu to pazina un lietoja jau tēvu tēvi.
Kā visiem pagasta iedzīvotājiem, ari jūrmalas zvejniekiem, kārtojamas daudz dažādas lietas pagasta valdē, dažkārt ari tiesā un citur. Atbraucot un pārbraucot, kā arī kārtojot nepieciešamības, tiešā ražīgā darbā zaudētas apaļas 24 stundas. Būtu jāpasteidzas, bet rodas iespaids, ka šeit tu esi svešinieks. Neredz nevienas sejas, kas saprastu tālā ceļa grūtības un censtos tās saīsināt.
Lūk pagasta valdē trūkst cilvēka, kas pazītu zvejniekus, kas viņiem palīdzētu saīsināt tālo ceļu, vien­kārši — vietējā pagasta pašvaldībā nav zvejniecības pārstāvju.
Gadiem ilgi pagasta tālāko robežu un nabadzīgākie tās iedzīvotāji jau izjūt šo trūkumu.
Vietējā zvejnieku sabiedrība, kas ap­vieno 70% īstos zvejniekus, šinī jautājuma jau spērusi soļus pagasta valdē un tā sa­gaida pozitīvu atbildi, jo bijušie nevien­līdzības laiki pagājuši un tiem, kam dzīve bijusi sūra un grūta, tagad jābauda tās tiesības un iespējamās ērtības, kas viņiem līdz šim bijušas liegtas. Tās viņiem dos jaunā kārtība un īstie zvejniecības apstā­kļu pazinēji, vētrās un viļņos rūdītie viri, kuri panesuši daudz grūtību, bet kuriem ari ir tiesības dot un saņemt līdzīgi pārē­jiem pilsoņiem.
K. K.
Vēstule no Dundagas jūrmalas (Brīvā Venta, 03.08.1940.)

Avots: Brīvā Venta (03.08.1940.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s