“Ērmīgs vīrs” – Aegidius Sokolovičs

Šogad (2013.) aprit 150 gadi, kopš miris Aegidius Sokolovičs – cilvēks, kuram Dundagas pagasts kā latviešu tautas draugam, labvēlim un zemkopības veicinātājam Anstrupes kapos pieminekli cēlis.

Dundagas pagasta celtais piemineklis A. Sokolovičam Anstrupes kapos 2013. gada vasarā

Dundagas pagasta 1883. gadā celtais piemineklis A. Sokolovičam Anstrupes kapos 2013. gada vasarā

Piedāvājam rakstu, kas publicēts laikraksta “Brīvā zeme” 17.02.1938. numurā.
Brīvā zeme (17.02.1938.)
J. Sviestiņš
1. Ventspils pamatskolas pārzinis.
 Ērmīgs cilvēks, kādu reti gan pasaulē atradīs
Aegidius Sokolovičs

“Ērmīgs vīrs” – Aegidius Sokolovičs 1863.

Vakar pagāja 75 gadi, kopš aizvēra savas acis uz mūžību cilvēks, par kuru toreiz, kad viņš nomira “Latviešu Avīzes” rakstīja, ka viņš bijis “ērmīgs cilvēks, kādu gan reti pasaulē atradīs”. Dundagas pagasts viņam pieminekli cēlis tāpēc, ka viņš, gan, nebūdams latvietis, tomēr bijis latviešu tautas draugs un labvēlis – zemkopības veicinātājs, kā uz kapa pieminekļa rakstīts.
Viņa dzīves stāsts īsumā šāds: pasē Aegidius Sokolowicz, dzimis 1770. g. tautība – polis, muižnieks. Poļu dumpja laikā atbēdzis uz zemi, kur latvieši dzīvo; te nodarbojies par mājskolotāju, dzīvojis vienkārši, taupīgi: valkājis vienkāršas, pelēkas drē­bes, vienkāršs bijis viņa ēdiens un dzēriens. Interesējies par zemkopību, dārzkopību un par visām citām zemes lietām. Vaļas brīžos labprāt staigājis pa dārziem un laukiem un visur, kur atradis ko nepareizi, to cik spēdams savedis kartībā: dārzos kociņus piesējis pie mietiem, puķes aplējis, nezāles – usnas un dadžus izravējis. Vakaros mācījis darba ļaudis – lasīt, rakstīt, rēķināt, stāstījis jaukus stāstus, teicis derīgas ziņas un gudrības. Prieks viņam bijis liels, kad redzējis, ka ļaudis ar sek­mēm interesējas par to, ko viņš mācīja.
Dundagas pagasta celtais piemineklis latviešu draugam un zemkopības veicinātājam A. Sokolovičam viņa atdusas vietā Dundagas kapos.

Dundagas pagasta celtais piemineklis latviešu draugam un zemkopības veicinātājam A. Sokolovičam viņa atdusas vietā Dundagas kapos.

Lielu kapitālu viņš bija sakrājis un noteicis, ka šī nauda izlietojama zemkopības skolas atvēršanai, un čet­rus gadus pēc viņa nāves, tad arī dibināja Vecsātu zemkopības skolu. Bez tam vēl vienu simtu rubļu viņš noguldīja uz augļiem, lai šos augļus izmaksā tam, kas Dundagā uz ceļiem un laukumiem mēslus saslauka, ka tie neiznīkst. Bija arī noteicis, lai viņa līķi 12 Dundagas nabagi uz kapiem aiznes, lai zvaniem viņu neapzvana. Zvaniem tomēr viņš ticis ap­zvanīts, bet mācītāja vietā ķesteris noturējis kapa runu. “Latviešu Avī­zes” toreiz rakstīja: lai tas paldievs viņam viņā saulē atskan no latviešu sirdīm! 20 gadu pēc Sokoloviča nāves Dundagas pagasts viņam uzcēla pie­minekli (DV-1883.).

 

Ērmīgs cilvēks, kādu reti gan pasaulē atradīs (Brīvā zeme, 17.02.1938.)

Avots: Brīvā zeme (17.02.1938.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to ““Ērmīgs vīrs” – Aegidius Sokolovičs

  1. Atpakaļ ziņojums: No Dundagas uz Ģibzdi | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s