Kas Dundagai ir un kā Dundagai nav (1938.)

Laikraksta “Ventas balss” 1938. gada 14. jūnija numurā ir publicēts raksts par to, kas Dundagā vēl jāuzlabo. Īsi sakot — Dundagā vajadzīga lielāka kār­tība un spodrība.

Ventas Balss (14.06.1938.)
 Kas Dundagai ir un kā Dundagai nav
Kas Dundagai ir, to labi zin ikviens, kas tur kaut reizi bijis: Dundagā ir daudz dabas jaukumu, skaists dievnams, vēsturisku pils un daudz vēl cita tāda, ko labprāt skata vai bauda tūristi un katrs, kam gadās būt šai īpatnā nova­dā. Bet blakus visam šim jaukajam tur jāsasastopas arī ar lietām, kas Dundagas labo slavu var jūtami ieskrambāt. Īsi sakot — Dundagā vajadzīga lielāka kār­tība un spodrība. To redz iebraucēja vē­rīgā acs, to apzinās arī paši dundadznieki. Un tomēr — nekas netiek darīts, lai reiz ievestu piedienīgu kārtību un spodrību. Vispirms nejauku iespaidu at­stāj daudzās būdeles, kas liptin aplipu­šas baznīcas rajonam. Vai tiešām no tām nekādi nevar atbrīvoties, sevišķi tagad, kad būvniecības lietās mēs bei­dzot sākam pieturēties pie stingras kārtības, ievērojot nevien lietderības, bet arī daiļuma prasības? Tālāk: pils taču ir Dundagas centrālā vieta, bet vai tur kārtības ziņā neatliek daudz ko vēlē­ties? Tīri kā tagadējo stāvokli simboli­zējot, jau pie ieejas pils pagalmā acīs krīt sašķiebušies vārti, vai daudz tur vajadzētu, lai tos savestu kartībā? Mums liekas, ka visvairāk tur vajaga tikai labas gribas. Un tas pats sakāms par tīrību un spodrību. Piemēram pils ārpusē, stūri pret aizsargu namu, Ir tā­da netīrība, ar kādu nevar samierinā­ties vispieļāvīgākās sanitārās prasības, nerunājot nemaz par daiļuma prasībām. Ar ko to lai aizbildina? Līdzekļu trūk­tu? Bet tur jau vajaga tikai atkal labo gribu, dažas slotas un lāpstas, un pēc tam stingru aizliegumu radīt jaunu ne­tīrību. Un tas nav daudz.
Dundagā, liekas, viss nāk lēni, bet labi. Savā laikā lielākā turienes nelaime bija neizbrienamais dubļu skrīnis ceļā uz pili. Tagad mēs tur redzam jau jauku ceļu. Un cerēsim, ka pavisam drīz būs pienācis ilgi gaidītais laiks, kad reiz nokārtos arī kārtības un spo­drības jautājumus, lai nevienam iebrau­cējam nebūtu vairs jāsaka: taisnība, Dundagā ir daudz jauku lietu, bet — daudz kā Dundagā vēl ari trūkst. Var piedot trūkumus, kas grūti labojami, bet kārtība un spodrība ir tik elementāras prasības, ka to trūkumu aizbildi­nāt grūti pat vissirsnīgākam Dundagas un dundadznieku draugam.
Kas Dundagai ir un kā Dundagai nav (Ventas balss, 14.06.1938.)

Avots: Ventas balss (14.06.1938.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s