“Prometejā” uzsākta ķieģeļu ražošana (1948.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1948. gada 25. maija numurā ir publicēts raksts par to, ka Dundangas “Prometejā” ir uzsākta ķieģeļu ražošana.

Brīvā Venta, 25.05.1948.
Apriņķī uzsākta ķieģeļu ražošana
Pagājušajā gadā apriņķa rūpniecības kombinātā rīcī­bā atradās 3 ķieģeļnīcas, ku­rām pēc plāna vajadzēja iz­gatavot 150000 ķieģeļu, bet izgatavoja tikai 29000 ķieģe­ļu.
Šogad mūsu rīcībā ir 2 ķieģeļnīcas, bet plāns, sa­līdzinot ar pagājušo gadu, divkāršojies. Lai to izpildītu, Ances un Dundangas ķieģe­ļu cepļi jāatjauno un jāiz­vērš iespējami plaša ražoša­na.
Līdz 1. maijam nedarbojās neviena ķieģeļnīca, bet tad Dundangas “Prometejā” 6 vīru brigāde meistara Jēka­ba Einfelda vadība uzsāka sagatavošanās darbus.
Speciālā mechaniska ierī­ce jauc mālu javu, pilda for­mās un nogriež. Mechanisms dod ap 4000 ķieģeļu dienā. 22. maijā pirmos 30 tūkstoš ķieģeļus novietoja krāsnī de­dzināšanai. Pēc apmēram mēneša būs gatava pirmā produkcija.
Ir domāts arī par mechanisma jaudas palielināšanu. To panāks, uzstādot spēcī­gāku mechanisma dzinējierīci. Tās korpuss un sīkās deta­ļas jau atrodas “Prometejā” un uzstādīšanu beigs jūlija sākumā. Darbinot jaucamo un griežamo mašīnu ar jauno dzinējierīci, dienā būs ie­spējams sagatavot ap 8000 ķieģeļus. Tas dos iespēju sagatavot pietiekošu daudzu­mu ķieģeļu dedzināšanai zie­mā.
Ances ķieģeļnīcā iespējas vēl lielākas kā Dundangā. Šeit ceplī var reizē dedzināt 45 tūkstoš ķieģeļu. Atjauno­šanas darbi jau uzsākti un ķieģeļnīcu laidīs ekspluatā­cijā jūlija sākumā.
Strādājot stingri pēc plāna, šajā gadā apriņķa rūpniecī­bas kombinātā kolektīvs ķieģeļu izgatavošanas plānu noteikti izpildīs.
L. Leibovics,
apr. rūpn. komb. direktors
Apriņķī uzsākta ķieģeļu ražošana (Brīvā Venta, 25.05.1948.)

Avots: Brīvā Venta, (25.05.1948.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s