Dundagas patērētāju biedrība

Dundagas patērētāju biedrība 1920. gados no maza veikaliņa Jaundundagā izauga par solīdu tirdzniecības uzņēmumu ar galveno veikalu Dundagas centrā un trīs nodaļām jūrmalas ciemos un Jaundundagā.

Laikraksta “Brīvā zeme” 26.02.1937. numurā publicēja rakstus, kas bija veltīti Ventspils apriņķa zemnieku dienai 28. februārī. Viens no rakstiem bija par Dundagas patērētāju biedrību.
Brīvā zeme, Nr.46 (26.02.1937.)
Dundagas patērētāju biedrība
Pirmais patērētāju kooperatīvs Dundagā nodibināts 1892. gadā zem nosaukuma Dundagas pārtikas biedrība. Sabiedrība darbo­jās ar labiem panākumiem līdz pasaules karam, kad vācu okupācijas kareivji izputināja abus kooperatīva veikalus. Ar to ari beidza eksistēt pati biedrība un tikai 1920. gadā viņas vietā noorganizējis jauns koope­ratīvs zem Dundagas patērētāju biedrības vārda. Faktiski jaundibinātais kooperatīvs bija vecās pārtikas biedrības turpinājums, jo līdz ar idejisko mantojumu tas no vecās biedrības pārņēma visu, kas tai vēl bija palicies aktīvā un pasīvā.
Dundagas patērētāju biedrības gada sapulce 1930. gada martā

Dundagas patērētāju biedrības gada sapulce 1930. gada martā

Jaunais kooperatīvs strauji attīstījās un no maza veikaliņa Jaundundagā tas nedau­dzos gados izauga par solīdu tirdzniecības uzņēmumu ar galveno veikalu Dundagas centrā un trīs nodaļām jūrmalas ciemos un Jaundundagā. Biedrība tagad apvieno 1100 biedrus un uzkrājusi pašas kapitālu 84.000 ls. Bez tam tai pieder trīs nekustami Īpa­šumi. Preču apgrozījums biedrības veika­los pagājuša gadā sasniedzis 600.000 ls.
No tīrās peļņas kooperatīvs pēdējos ga­dos izmaksājis saviem biedriem prēmijas uz iepirkumiem 3 proc. apm. no pirkuma su­mmas. Daļa peļņas ziedota sabiedriskiem mērķiem un valsts drošībai. Pēdējā laikā biedrība daudz līdzekļu iegulda sava nama izbūvei Vecdundagā, kur mitinās galvenais veikals. Līdzšinējās telpas tik lielam veika­lam bija galīgi nepiemērotas. Pašreiz pa­beigta telpu izbūve manufaktūras nodaļai. Jaunās telpas plašas, gaišas, ar modemu veikala iekārtu, kam līdzīgu lauku kooperatīvos būs grūti atrast Vēl šogad cer izbūvēt pārējās veikala telpas un pienācīgi iz­daiļot nama ārieni.
Patērētāju biedrības nams Vecdundagā 2013. gada jūnijā

Patērētāju biedrības nams Vecdundagā (Dakterlejā) 2013. gada jūnijā

Dundadzniekiem par godu jāsaka, ka tie vienmēr bijuši atsaucīgi kooperatīva pasā­kumiem un izvadījuši kooperatīvu cauri tā saucamiem krīzes gadiem bez satricināju­miem. Sakarā ar valdības pēdējiem pār­grozījumiem mūsu zemes kooperācijā, arī mūsu biedrības attīstība iegājusi jaunā pos­mā, kur tai paveras vēl plašākas izredzes.
Biedrības valdē darbojas: V. Upīte, E. Blūmbegs, P. Vidners, K. Šleiners un J. Grīvans. Revīzijas komisijā: F. Muņķēvics, J. Šultners un J. Šūmachers. Lielākā daļa no šiem darbiniekiem jau vairākus gadus atrodas mūsu biedrības vadībā.
V. UPĪTE,
Dundagas patērētāju b-bas priekšnieks
Dundagas patērētāju biedrība (Brīvā zeme, 26.02.1937.)

Avots: Brīvā zeme (26.02.1937.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s