Pirmā Maija svinības Dundagā un Vīdalē (1949.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1949. gada 4. maija numurā ir publicēts raksts par to, kā vispasaules darbaļaužu spēku skates dienu – Pirmo Maiju atzīmēja Dundagas pagastā.
Brīvā Venta (04.05.1949.)
Pirmā Maija svinības apriņķī
Dundagā
Vispasaules darbaļaužu spēku skates dienas — Pirmā Maija atzīmēšana Dundagas pagastā izvērtās par spēcīgu kolchoznieku, strādnieku un darba inteliģences demons­trāciju. Svētku sajūsmu vēl pavairoja jaukais, saulainais laiks. Vislielākās ļaužu masas koncentrējās divos pagasta centros: Dundagā un Vīdālē, kur vienlaicīgi notika orķes­tru pavadībā gājieni ar karogiem, plakatiem un lozun­giem.
Dundagā pie izpildu komi­tejas nama jau ap pulksten vienpadsmitiem sāka ierasties strādnieku, kolchoznieku, skolnieku, uzņēmumu un iestāžu darbinieku kolonas. Kā pirmie ieradās kolchoza “Brī­vība” kolchoznieki un kolchoznieces. Tiem sekoja Dun­dagas vidusskolas skolēni ar pionieru grupu priekšgalā, sakaru nodaļas, mežrūpniecī­bas, sīrupa fabrikas, dzelz­ceļu stacijas un citu iestāžu un uzņēmumu kolektīvi. Gā­jiens, greznots daudzajiem karogiem un lozungiem, vir­zījās cauri Dundagai uz Kulturas namu, kur brīvā dabā notika svētku mītiņš ar vai­rāk kā 800 dalībniekiem.
Dundagas pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Fricsons apsveica kolchozniekus, strādniekus un pārē­jos pagasta iedzīvotājus ar Pirmā Maija svētkiem un ai­cināja vēl neatlaidīgāk iz­vērst cīņu par pavasara sējas pabeigšanu.
Sveicienus no LK(b)P Ventspils apriņķa komitejas nodeva komitejas sekretārs b. Kļaviņš. Visu kolchozu vārdā kolchoza “Pavasaris” valdes priekšsēdētājs b. Heinrichsons apsolījās sek­mīgi pabeigt sējas darbus līdz š. g. 5. maijam.
Komjaunatnes Dundaga pagasta komitejas sekretārs b. Kauliņš uzaicināja jaunat­ni pielikt visu savu sirds degsmi darbam kolchozu tā­lākā izveidošanā un nostip­rināšanā.
Pēc mītiņa demons­trācijās dalībniekiem bija organizētas kino un teatra izrādes un fizkulturiešu priekšnesumi.
Vīdalē demonstrācijā pie­dalījās 5 arteļu kolchoznieki un kolchoznieces, apmeklējot arī kritušo Padomju Armijas kareivju kapus, kur nolika vainagus.
K. Līvupe
Pirmā Maija svinības apriņķī (Brīvā Venta, 04.05.1949.)

Avots: Brīvā Venta (04.05.1949.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Pirmā Maija svinības Dundagā un Vīdalē (1949.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Pirmā Maija svinības Dundagā (1954.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s