Dundagas pagasta/novada vadītāji

Šoreiz par to, kādi cilvēki dažādo laikos ir vadījuši Dundagas pagastu un novadu. Rakstā nav ietverta informācija par ciema padomju vadītājiem Latvijas PSR laikā.

Mūsdienām raksturīgās pagastu pārvaldes izveidojās pēc 1866. gada 19. februāra likuma „Pagasta likumi priekš Baltijas guberņām” izdošanas. Pagasta iedzīvotāji tika nošķirti no muižas, un tika nodibināta pagasta pašvaldība ar pilnu sapulci, vietnieku pulku un pagasta vecāko. Neskatoties uz to, pagastam bija tikai otršķirīgs raksturs un tajās tika nolemti mazāk svarīgi jautājumi vietējo zemnieku starpā.
Dundagas pagastā pirmā vietnieku pulka sēde notika 1867. gada janvārī. Tajā piedalījās 24 cilvēki, starp kuriem bija 12 saimnieki, 4 māju kalpi, 4 vaļinieki un 4 no muižas saimes. Par pirmo pagasta vecāko ievēlēja Frici Adamoviču.       

N.p.k.

Uzvārds vārds

No

Līdz

1. Adamovičs Fricis 1867. 1879.
2. Rovičs Kārlis 1879. 1887.
3. Spicbergs Fricis 1887. 1891.
4. Popmanis Ansis 1891. 1892.
5. Jursons Ernests 1892. 1899.
6. Šreitmanis Kārlis 1899. 1902.
7. Lērmanis Kārlis 1902. 1905.
8. Jēkabsons Ansis 1906. 1908.
9. Hermansons Ernests 1909. 1911.
10. Jēkabsons Matiss 1911. 1913.
11. Mitrevics Jānis 1914. 1918.
12. Cēbergs Ēvalds 1919. 1920.
13. Kronenbergs Fricis 1920. 1921.
14. Hermansons Jānis 1921. 1922.
15. Andersons Gustavs 1922. 1924.
16. Paegle Kārlis 1924. 1928.
17. Burnevics Fricis 1928. 1931.
18. Legzdiņš Valdis 1931. 1941.
19. Rozenfelds Kārlis 1941. 1943.
Pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā 1940. gadā un arī vācu okupācijas laikā (1941.-1945.) par reālām pašvaldībām nevarēja būt ne runas. Kad Latvija bija iekļauta PSRS sastāvā, Latvijā nebija īstu pašvaldību, lai arī formāli iedzīvotāji ievēlēja vietējās tautas deputātu padomes (no sākuma tās saucās darbaļaužu deputātu padomes).
Padomju laikā (1945.-1990.) Latvijas PSR izveidoja ciema padomes, kuru skaits regulāri mainījās. Tā, piemēram, Dundagas rajonā (1949.-1956.) bija 14 ciemu padomes un katrai savs priekšsēdētājs.
1990. gada 15. februārī Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma trīs atsevišķus likumus par rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldībām. Šie likumi lielā mērā balstījās uz pirmskara Latvijas Republikas pagastu un pilsētu pašvaldību likumiem.
1991. gada 24. aprīlī Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma likumu par pilsētu un pagastu pašvaldībām. Tika likvidēti padomju prezidiji un izpildkomitejas. Izveidoja valdi, kas vienlaicīgi bija padomes izpildinstitūcija un lēmējinstitūcija par mazāksvarīgiem jautājumiem.
Līdz 2009. gadam, kad izveidoja Dundagas novadu, kopumā bija 4 pagasta vadītāji.

N.p.k.

Uzvārds vārds

No

Līdz

1. Tapovs Arnis 1991. 1992.
2. Laicāns Gunārs 1992. 2006.
3. Kristapsons Austris 2006. 2009.
4. Zumbergs Aldons 2009. 2009.
Laika posmā no 1990. līdz 2009. gadam pagasti bija otrā līmeņa un, pēc rajonu pašvaldību likvidēšanas, pirmā līmeņa pašvaldības.
Pēc 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas Dundagas un Kolkas pagastus apvienoja un izveidoja Dundagas novadu.
N.p.k. Uzvārds vārds No Līdz
1. Zumbergs Aldons 2009. 2011.
2. Abaja Gunta 2011. 2012.
3. Linda Pavlovska 2013.  2013.
4. Gunārs Laicāns 2013. 2017.
5. Felts Aldis 2017.

Avots: Janis Sauleskalns „Dundagas hronika – 1938”; Baiba Šuvcāne, „Senais lībiešu ciems Kolka”; Vanags E., Vilka I., Pašvaldību darbība un attīstība – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais grāds, 2005.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

2 responses to “Dundagas pagasta/novada vadītāji

  1. Atpakaļ ziņojums: Pret žūpību un tautas nodzirdināšanu (1903.) | Dundagas vēsture·

  2. Atpakaļ ziņojums: Dundagas pagastam 150! (2017.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s