Dundagas luteriskajai baznīcai 230 gadi (1996.)

Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca, kas celta 1766. gadā, 1996. gada 16. jūnijā svinēja savu 230 gadu jubileju. Pateicības dievkalpojumā piedalījās Valsts prezidents Guntis Ulmanis, bet kalpoja arhibīskaps Jānis Vanags, Piltenes iecirkņa prāvests Jānis Kalniņš un Dundagas draudzes mācītājs Jānis Roga.

Pie Dundagas ev. lut. baznīcas. No kreisās: Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Dundagas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Roga, Latvijas Republikas prezidents Guntis Ulmanis.

Pie Dundagas ev. lut. baznīcas. No kreisās: Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Dundagas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Roga, Latvijas Republikas prezidents Guntis Ulmanis.

Baznīcas 230 gadu svinības sākās ar garīgās mūzikas koncertu, kurā piedalījās Talsu ev. lut. draudzes koris (diriģente B. Paegle), Dundagas draudzes koris (diriģente Rita Zemtiņa), kā arī Dundagas mūzikas skolas kora meitenes (pedagoģe Sandra Lielanse).
Pirms Pateicības dievkalpojuma baznīcā sirsnīgi tika sagaidīts Valsts prezidents ar kundzi Ainu, kuri cauri Dundagas centram kājām devās uz baznīcu.
Pie Dundagas ev. lut. baznīcas. Priekšplānā no kreisās: Gunārs Laicāns, Aina Ulmane, Guntis Ulmanis, Teodors Freibergs.

Pie Dundagas ev. lut. baznīcas. Priekšplānā no kreisās: Gunārs Laicāns, Aina Ulmane, Guntis Ulmanis, Teodors Freibergs.

Pēc koncerta notika svētku dievkalpojums. Arhibīskaps Jānis Vanags sprediķī aizlūdza par draudzi un dievnamu, lai katrā dievkalpojumā būtu tik daudz baznīcēnu, kā svētku reizē, lai cilvēki izjustu vajadzību meklēt Dievu, lai Dundagā vienmēr pastāvētu baznīca un skola.
Pateicības lūgšanā Jānis Roga aizlūdza par Latviju, tās garīgo vadību, par prezidentu, viņa kundzi un ģimeni.
Pie Dundagas ev. lut. baznīcas altāra. No kreisas: Dundagas ev. lut. draudzes kora vecākā Elma Zadiņa, draudzes sekretāre Daiga Mežulovska, mācītājs Jānis Ginters, Dundagas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Roga, Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Piltenes iecirkņa prāvests Jānis Kalniņš, Dundagas ev. lut. draudzes kasiere Austra Mīlberga, draudzes priekšnieks Teodors Freidbergs.

Pie Dundagas ev. lut. baznīcas altāra. No kreisas: Dundagas ev. lut. draudzes kora vecākā Elma Zadiņa, draudzes sekretāre Daiga Mežulovska, mācītājs Jānis Ginters, Dundagas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Roga, Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Piltenes iecirkņa prāvests Jānis Kalniņš, Dundagas ev. lut. draudzes kasiere Austra Mīlberga, draudzes priekšnieks Teodors Freidbergs.

Pēc dievkalpojuma viesi un draudzes locekļi, kopskaitā ap 200 cilvēku, baudīja goda mielastu Dundagas pils zālē. Šeit Valsts prezidents novēlēja vienotību, spēku, darba mīlestību un latvisku garu. Tad sekoja draudzes dāmu komitejas apsveikums Valsts prezidentam, arhibīskapam, mācītājiem, pagasta un rajona vadībai, arī Saeimas deputātei Annai Seilei. Dāmu komiteja bija sarūpējusi cimdus un zeķes, kurus nosūtīja Latvijas karavīriem.
Dundagas pilī. Priekšplānā no kreisās: Anna Seile un Jānis Roga.

Dundagas pilī. Priekšplānā no kreisās: Anna Seile un Jānis Roga.

Bilžu galerija “Dundagas luteriskajai baznīcai 230 gadi”
Baznīcas svētki Dundagā (Talsu vēstis, 1996.)
Baznīca bez draudzes būtu tikai mūris (Banga, 22.06.1996.)

Avots: Talsu vēstis (1996.); Banga (11.06.1996.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s