Apvieno un dibina kolhozu “Dundaga” (1971.)

1971. gada 20. februārī notika kolhozu “Oktobra revolūcija”, “Dundaga”, “Jaunā gvarde” un “Zelta vārpa” pilnvaroto sapulce, kurā piedalījās 137 no 177 biedriem, lai lemtu par kolhozu apvienošanu.

Sapulces darba kārtībā bija pieci punkti:
1. Kolhozu “Dundaga”, “Jaunā gvarde”, “Oktobra revolūcija”, “Zelta vārpa” pilnsapulču lēmumu apstiprināšana par apvienotās saimniecības izveidošanu.
2. Par apvienotā kolhoza nosaukumu.
3. Kolhoza valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
4. Kolhoza valdes vēlēšanas.
5. Kolhoza revīzijas komisijas vēlēšanas.
I
Klausījās rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja Roģa ziņojumu, ka saimniecībās “Oktobra revolūcija”, “Zelta vārpa”, “Dundaga”, “Jaunā gvarde” notikušas kolhoznieku pilnsapulces, kurās izskatīts jautājums par minēto kolhozu apvienošanos. Minēto kolhozu kolhoznieki jautājumu apsprieduši un devuši piekrišanu apvienoties vienā saimniecībā. Šo kolhozu apvienošanu atļāvusi Ministru Padome un ieteic pilnvaroto sapulces apstiprināt kolhozu pilnvaroto sapulču lēmumu par apvienotās saimniecības izveidošanu.
Nolēma: vienbalsīgi apstiprināt lēmumu par apvienotās saimniecības izveidošanu.
II
Klausījās b. Roģi par to, ka partijas grupas apspriedē nolemts ieteikt jaunizveidoto saimniecību nosaukt par kolhozu “Dundaga”.
Nolēma: vienbalsīgi saimniecību nosaukt par kolhozu “Dundaga”.
III
Grīnvalds Žanis

Grīnvalds Žanis

Klausījās b. Seikstu par valdes priekšsēdētāja kandidatūru kolhozam “Dundaga” izvirzīt b. Grīnvaldu. Izteicās b. Āls, ka ar b. Grīnvaldu ir nostrādājuši vairākus gadus, ir neatlaidīgs, uzņēmīgs, turpina izglītību.
Izteicās b. Pētersons, ka viņš atbalsta Grīnvalda kandidatūru, jo cilvēks ir neatlaidīgs, tad arī rezultāts būs.
Nolēma: ar balsu vairākumu 94 par, 14 balsis pret, 8 balsis atturās par valdes priekšsēdētāju ievēlēt b. Grīnvaldu.
IV
Klausījās b. Lindemani par valdes locekļu kandidatūrām.
Nolēma: par valdes locekļiem vienbalsīgi ievēlēt sekojošus kolhoza biedrus: 1. Grīnvalds Ž, 2. Pētersons T, 3. Kenigsvalds I, 4. Zumbergs Jānis, 5. Jakobsone Līvija, 6. Āls Leons, 7. Alksnis Valdis,  8. Pilmane Aina, 9. Kenigsvalde Līvija, 10. Blumbergs Arnolds, 11. Lindemanis Kārlis, 12. Laudāns Vilnis, 13. Bērziņa Zenta.
 V
Klausījās b. Landmani par izvirzītām kandidatūrām revīzijas komisijai.
Nolēma: revīzijas komisijā ievēlēt sekojošus kolhozniekus: 1. Zigats Ainis, 2. Celma Elza, 3. Motmillers Gunards, 4. Vilmane Juta, 5. Eidone Ģertrūde, 6. Ludevigs Kārlis, 7. Sniķeris Gotfrīds, 8. Lošaņeva Aina, 9. Freivalds Kārlis.
Protokols No 1 par kolhozu “Oktobra revolūcija”, kolhozu “Dundaga”, kolhozu “Jaunā gvarde” un “Zelta vārpa” pilnvaroto sapulci no 20. februāra 1971. gada

Avots: Protokols No 1 par kolhozu “Oktobra revolūcija”, kolhozu “Dundaga”, kolhozu “Jaunā gvarde” un “Zelta vārpa” pilnvaroto sapulci no 20. februāra 1971. gada.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

3 responses to “Apvieno un dibina kolhozu “Dundaga” (1971.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Dundagas ciemats (1950.-1975.) | Dundagas vēsture·

  2. Atpakaļ ziņojums: Atklāj izremontēto Mazirbes baznīcu – koncertzāli (1988.) | Dundagas vēsture·

  3. Atpakaļ ziņojums: Dundagas pagastam 150! (2017.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s