Uz tautas sapulci! (1905.)

1905. gada revolūcija Latvijā sākās 13. janvārī ar manifestācijas apšaušanu Rīgā. Dundagas pagastā sociāldemokrātisko pulciņu centrs mītiņu paredzēja 6. martā pēc dievkalpojuma baznīcā. Pirms tā sagatavoja speciālu uzsaukumu “Uz tautas sapulci!”
Visu zemju strādnieki, savienojaties!
Uz tautas sapulci!
Šo svētdien (6.martā) Dundagā ir tautas sapulce; runas par patvaldību un muižniecību, par drīz gaidāmo mobilizāciju un revolūciju; pēc runas gājiens ar sarkanu karogu un dziesmām.
Biedri! Iesim mēs visi uz sapulci, ņemsim līdz sievas un bērnus, radus un pazīstamus. Iesim mēs nevis ar tukšām rokām, bet apbruņojušies, tā ka uzbrukuma gadījumā no policijas vai barona puses varam vajadzīgo atsparu dot! Kam nav šaujamo ieroču, lai ņem līdz zaļas rungas! Ne dauzīt un laupīt, un kas to darīs, tad apiesimies ar tiem kā ar spiegiem! Soļosim mēs kārtīgi un mierīgi zem sarkana karoga un parādīsim mūsu pretniekiem, ka esam piebrieduši pilsoņi! Šodien lai lepni plivinājas mūsu karogs! Lai draudoši nodārd mūsu cīņas un uzvaras saucieni: Nost ar patvaldību! Nost ar muižniekiem! Nost ar karu! Lai dzīvo sociālisms! Lai dzīvo tautas brīvvalsts!
Latv. Soc.-Dem. Str. Partijas Ventspils Komiteja
Dundagas baznīca un pils. 1910.-1917.

Dundagas baznīca un pils. 1910.-1917.

Uzsaukumu savlaicīgi izplatīja iedzīvotāju vidū un naktī uz ceļa, pa kuru uz Dundagas baznīcu no rīta vajadzēja doties cilvēkiem.
Dievkalpojuma laikā zāle bija ļaužu pilna, visi pat nevarēja plašajā telpā ietikt. Aizņemtas bija iebūvētās 550 sēdvietas, daudzi stāvēja ejās.
Kad mācītājs Moltrehts sāka aizlūgt par caru, kāds no klausītāju vidus uzsauca: “Baznīcēni salasījušies, lai dzirdētu mācību par kristīgo mīlestību, bet jūs aizlūdzat par strādnieku slepkavu. Nost ar caru!”
Saucējs bija LSDSP Centrālās Komitejas propagandists Jūlijs Daniševskis (1884.-1938.). Viņš Dundagā bija ieradies kopā ventspilnieku Žani Kārkliņu (1886.-1905.). Pēc Jūlija Daniševska vārdiem Līna Kiršteine, kura stāvēja viņam līdzās, pacēla sarkano karogu un kopā ar viņu sāka virzīties uz izeju. Tika uzsākta dziesma “Mostaties, jūs darba ļaudis!”. To dziedāja pēc pazīstamās baznīcas korāļa melodijas, lai visi varētu piebalsot.
Ļaudis sapulcējās laukumā pie baznīcas. Mītiņu atklāja Jūlijs Daniševskis. Viņš paskaidroja, ka tas nav vērsts pret baznīcas apmeklētājiem, bet gan pret baronu un viņa ielikteni mācītāju. Tālāk viņš pastāstīja par janvāra asiņainajiem notikumiem, par laukstrādnieku un zemnieku streika mērķiem, par tuvāko kopējo uzdevumu – gāzt patvaldību.
Centrālās Komitejas propagandists pie baznīcas nenoturēja plašu runu. Viņš tikai paziņoja, ka mītiņš turpināsies pie vecā pagasta nama un visiem tūlīt jākārtojas gājienam uz turieni. Kad J. Daniševskis bija to paziņojis, no pils tuvojās Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs Dāvids Šmits. Viņš pavēlēja visiem izklīst. Lielais ļaužu pūlis pat nepakustējās. Tad Šmits izšāva gaisā, kam tūlīt sekoja vairāki šāvieni demonstrantu pusē. Šmits bija spiests atgriezties pilī, neko nepanācis.
Pēc dažām minūtēm sākās gājiens. Kad ļaudis bija nonākuši iepretim pilij, viņi sauca: “Nost ar muižniekiem!”
Demonstrācija noslēdzās pie vecā pagasta nama, kur Jūlijs Daniševskis teica runu.

Avots: Grāmatas “Sarkanā Dundaga” manuskripts; Dundadznieks Nr.1 (36) Janvāris 2005.; http://lv.wikipedia.org

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

2 atbildes “Uz tautas sapulci! (1905.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Mītiņš Jaundundagā (1905.) | Dundagas vēsture·

  2. Atpakaļ ziņojums: Cara armijas vienības Dundagā (1905.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s