Publikācijas februārī (2013.)

Piedāvājam īsu kopsavilkumu par laikrakstu rakstiem, kuri februāra mēnesī pievienoti sadaļā “Publikācijas”. Apkopojumā ietvertas arī rakstos minētās personas.
Visas publikācijas.
1927. gads
No pils par pagasta namu (Jaunā nedēļa, 16.09.1927.)
Kopsavilkums: Dundagas teiku pili no jauna ir atraduši dundadznieki, to iegūdami sev par tautas namu – pagasta namu.
1937. gads
Dundagas mazbānīša raibā pagātne (Jaunākās ziņas, 17.11.1937.)
Kopsavilkums: Dzelzceļa līnijas vēsturiskais apskats.
Minētās personas: K. Taube.
1964. gads
Vilki un jeneti Dundagā (Laiks, 12.09.1964.)
Kopsavilkums: Svarīgs uzdevums Dundagas apstākļos ir cīņa ar vilkiem.
1966. gads
Sirdij blakus sirds (Padomju karogs, 21.05.1966.)
Kopsavilkums: Dundagas vidusskolas skolotāju, komjauniešu un pionieru aicināti, šeit ierodas bijušie partizāni un viņu atbalstītāji, Lielā Tēvijas kara dalībnieki.
Minētās personas: Ansis Zumbergs, Lida Zumberga, Vladimirs Deņisovs, Valija Baranova (Grundštoka), Aina Celma, Rita Zēberga, Roberts Sēlis, A. Jonāns, Vilis Samsons, Ernests Āboliņš, Jurijs Seļodkins, Muravska, Ivans Popovs, Ārija Elksne, Roberts Sēlis, Griče, Pūce, Ameriks, Peniņbergs, Āboliņš.
1969. gads
Kur celta pirmā baznīca Kurzemē? (Laiks, 01.03.1969.)
Kopsavilkums: Kārlis Draviņš uzskata, ka pirmā baznīca Kurzemē atradusies Dundagas augstienē.
Minētās personas: Pauls Ludvigs, Svens Estridsens, Kārlis Draviņš.
1973. gads
Dundagas cīnītājiem (Cīņa, 08.05.1973.)
Kopsavilkums: Dundagas ciemata centrā atklāj piemiņas plāksnes septiņiem dundadzniekiem, kuri pēc 1905. gada revolūcijas gāja bojā katorgā un trimdā, kā arī divdesmit pieciem 1919. gadā kritušajiem.
Minētās personas: Žanis Zumbergs, Kārlis Oders, Ernests Oders, Lidija Bože, Gaidis Bože.
1983. gads
Ēterā – Dundaga (Padomju karogs, 01.01.1983.)
Kopsavilkums: Dundagas radioklubs aizvada 1982. gada pirmās stundas un iepazīstina ar sevi.
Minētās personas: Andrejs Lūks, Aigars Pētersons, Indulis Sērmūkšnis, Juris Seilis, Gints Berents.
1984. gads
Neapstāties pašā sākumā (Padomju karogs, 02.02.1984.)
Kopsavilkums: Dundagas kolhozs ir liels. Protams, arī komjauniešu un jauniešu te ir krietni vairāk nekā citā rajona saimniecībā.
Minētās personas: Gunārs Kārkliņš, Juris Apse, Tamāra Zoltāne, Vija Andersone, Leons Novicāns, Aivars Veinbergs, Jānis Skriblis, Valdis Kļaviņš, Ivars Šleiners, Hardija Bāliņa, Reinis Miķelšteins.
1986. gads
Kurzemes pusē (Dzimtenes balss, 1986.)
Kopsavilkums: Aktuālais Dundagā.
Minētās personas: Jautrīte Freimute.
1987. gads
Un atkal – uz Dundagu! (Padomju jaunatne, 13.05.1987.)
Kopsavilkums: Talka Dundagā brīvdabas estrādes izveidei.
Šeit ir Dundaga (Skolotāju avīze, 27.06.1987.)
Kopsavilkums: Apraksts par izrādē “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” pieredzēto.
1988. gads
Talkas diena Dundagā (Padomju dzimtene, 04.06.1988.)
Kopsavilkums: Talka Dundagā brīvdabas estrādes izveidei.
Minētās personas: Zigfrīds Kalniņš, D. Ziņģe, I. Grausa, Z. Stucere, M. Stepanoviča, A. Laksberga, I. Zālīte, A. Mālkalns.
1990. gads
Pa kuru laiku būt deputātam! (Talsu vēstis, 12.06.1990.)
Kopsavilkums: Dundagā notika ciemata padomes 19. sasaukuma 3. sesija.
Minētās personas: I. Kronbergs, A. Kristapsons, T. Freibergs, V. Zgirskis, A. Tapovs, V. Kamara.
1994. gads
Andrejs Eglītis Latvijā (Brīvā Latvija, 18.07.1994.)
Kopsavilkums: Andrejs Eglītis ciemojas Dundagas pusē.
Minētās personas: J. Sproģis, A. Krancmanis, T. Deksnis, E. Račevskis, Andrejs Eglītis, Jānis Vaivads.
1997. gads
“Saulgriežu” skola Dundagā (Laiks, 19.04.1997.)
Kopsavilkums: “Saulgriežu” vasaras vidusskola atradusi savu šīsvasaras mācību un nodarbības vietu – Dundagas vēsturiskajā pilī.
Minētās personas: Gunārs Laicāns, Māris Pētersons, Māra Maklaklina,
2000. gads
Dundagas pagastam ir savs ģerbonis (Talsu vēstis, 30.05.2000.)
Kopsavilkums: Dundagas pagastam apstiprināts ģerbonis.
Minētās personas: Ilze Lībiete, Uldis Puļķis.
Ģerbonis Latvijas lielākajam pagastam (Diena, 02.06.2000.)
Kopsavilkums: Dundagas pagastam savs ģerbonis.
Minētās personas: Ilze Lībiete, Gunārs Laicāns, Guntis Ulmanis.
2002. gads
Pasta nodaļa būs jaunās telpās Dundagas pilī (Talsu vēstis, 01.06.2002.)
Kopsavilkums: Dundagas pasta nodaļa pārcelsies uz pili.
Minētās personas: Gunārs Laicāns, Rota Jēkabsone, Aivars Droiskis.
2005. gads
Saimnieciskās aktivitātes Dundagā (Talsu vēstis, 25.10.2005.)
Kopsavilkums: Aktuālais Dundagassaimnieciskajā dzīvē.
Minētās personas: Gunārs Laicāns, Andris Kojro, Vilis Cirvelis, Ivars Dambergs, Edvīns Volbedahts.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s