Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi (1987.)

1987. gada jūnijā Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris Dundagas pils parkā izrāda muzikālisku lubu spēli 2 daļās “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi”.
Izrādes “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” epizode. 1987. gada jūnijs. Vidū Pankoku Onas atveidotāja Astrīda Kairiša. Avots: Skolotāju avīze. 27.06.1987.

Izrādes “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” epizode. 1987. gada jūnijs. Vidū Pankoku Onas atveidotāja Astrīda Kairiša. Avots: Skolotāju avīze (27.06.1987.).

G. Zemgala plakāts izrādei. Avots: A.Upīša Latvijas PSR valsts akadēmiskais drāmas teātris. Brīvdabas uzvedumi.

G. Zemgala plakāts izrādei. Avots: A.Upīša Latvijas PSR valsts akadēmiskais drāmas teātris. Brīvdabas uzvedumi.

Izrādes režisors ir Alfrēds Jaunušans, autors Marģeris Zariņš un Uldis Stabulnieks. Galvenās lomas atveido Uldis Dumpis (Didriks Taizels) un Astrīda Kairiša (Pankoku Ona).
Marģera Zariņa Didriķis Taizels ir radies 20. gs. 80. gados, ar mērķi, lai latviešiem arī būtu savs komiskais varonis – tautas gudrības un vitalitātes simbols, līdzīgi kā flāmiem Tils Pūcesspieģelis, vai turpat pāri jūrai brāļiem igauņiem brašais kapteinis Kihnu Jenns.
Tā kā tik daudz latviešu literatūras tēlu apdzīvojuši Vidzemi, tad Didriķim tika piešķirtas pa daļai lībiešu asinis un viņa mājvieta atrasta Kurzemes jūrmalā, kur krastā viņu gaidīja uzticīgā un dzīvesgudrā Ona. Kad toreizējā Drāmas teātrī šī izrāde bija iestudēta Alfreda Jaunušana režijā (1982.), tad radās ideja par brīvdabas versiju Kurzemei, un Didriķis kopā ar visu savu saimi nonāca Dundagā.
1987. gada izrādes vimpelis

1987. gada izrādes vimpelis.

Izrādē piedalījās arī Dundagas kultūras nama jauktais koris (diriģents Ferijs Millers, koncertmeistars Ernests Ābols), Dundagas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Anita Ķeberga), Ventspils rajona kolhoza “Komunisma ceļš” lībiešu etnogrāfiskais ansamblis “Kandla” (vadītāja Austra Čepeļevska) un Dundagas vidusskolas pūtēju orķestris (vadītājs Imants Blumbergs).
Izrāde tapa Drāmas teātrim sadarbojoties ar Talsu rajona Tautas deputātu padomes izpildu komiteju, kolhoziem “Dundaga” un “9. maijs” (Rīgas rajons), kā arī Dundagas mežrūpniecības saimniecību.
Lai sagatavotu teātra spēles laukumu un izveidotu brīvdabas estrādi, Talsu rajona vadība un A. Upīša  Valsts akadēmiskais drāmas teātris 18. aprīlī un 16. maijā rīkoja talkas.
Brīvdabas estrādes izveides talka Dundagā 1987. gada 18. aprīlī. Avots: Padomju jaunatne. 13.05.1987.

Brīvdabas estrādes izveides talka Dundagā 1987. gada 18. aprīlī. Avots: Padomju jaunatne (13.05.1987.).

“Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” programma.
Un atkal – uz Dundagu! (Padomju jaunatne, 13.05.1987.)
Šeit ir Dundaga (Skolotāju avīze, 27.06.1987.)
Šmerļawudas stāstiņi Didriķa Taizeļa un Borisa Pugo ierašanās Dundagā (Talsu Vēstis 18.02.1995.)
Galerija “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi”

Avots: A.Upīša Latvijas PSR valsts akadēmiskais drāmas teātris. Brīvdabas uzvedumi; Latvijas nacionālā teātra informācija plašsaziņas līdzekļiem; Skolotāju avīze (27.06.1987.); Padomju jaunatne (13.05.1987.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s