1795.-1917.

1796. gads
Šarlote fon Ostenzakena iedibina Ostenzakenu ģimenes zied. fondu.
1800. gads
Dundagā uzceļ ūdenstorni.
Ostenzakenu ģimeni sāk apglabāt kapsētā (iepriekš baznīcas kapenēs).
1811. gads
Nodibina Dundagas doktorātu. >>
1832. gads
Košraga ciema Žoku mājās ierīko skolu (darbojas līdz 1879. gadam).
1837. gads
Nosusina Vīdales ezeru >>
1838. gads
Darbu uzsāk Kubalu skola. Ernests Dinsbergs vasarā apsaimnieko saimniecību, ziemā māca bērnus.
1843. gads
Darbu uzsāk Kubalu skola.
1846. gads
Gleznotājs Dērings viesojas Dundagā (1846.-1853.) Apraksti par Dundagas pili.
Teodors manto Tiņģeres muižu. Dundagas majorātam pievieno Tiņģeri. Dundagas majorāta platība 917 km².
1851. gads
Žocenes ciema Broku mājās ierīko skolu 16 bērniem.
1856. gads
Kolkā sāk būvēt Balto namu – baronu Ostenzakenu dzimtas Kolkas muižu. >>
1859. gads
Dundagas pagastā izceļas “lībiešu dumpis”.
06.10. Iesvēta Dundagas luterāņu baznīcas  ērģeles. Tās ar trīs palīgiem būvējis Ansis Dinsbergs (1817.-1893.), pazīstamā Ernesta Dinsberga brālis.
1860. gads
Ģipkā uzbūvē skolu un baznīcu.
1865. gads
Dundagas pagastnamam pabeidz celt 1.stāvu.
1866. gads
06.06. Barons Teodors fon Osten-Zakens ieliek pirmo pamatakmeni Mazirbes mūra baznīcai. Celtniecību vada vācu būvmeistars A. Šrots, ceļ vietējie amatnieki un strādnieki.
1867. gads
01. Pirmajā Dundagas pagasta vietnieku pulka sēdē par pagasta vecāko ievēl Frici Adamoviču.
1868. gads
Mazirbē uzbūvē baznīcu.
1870. gads
Atver skolu Dundagas muižā.
1871. gads
Ģipkas jūrskolā uzsāk mācības.
1872. gads
01.-02.04. Dundagas pilī izceļas ugunsgrēks, tā pilnīgi nodeg. >>
Iesāk būvēt Dundagas “Balto skolu”.
1874. gads
05.07. Dundagā nodibina pirmo latviešu kredītkooperātīvu „Dondangas pagasta palīdzības un krājuma kase”. >>
16.12. Dundagā atklāj draudzes skolu.
1875. gads
Ierīko lasāmgaldu un atvēl telpas bibliotēkai.
1877. gads
Nodibina stipendiju fondu, kas izsniedz aizdevumu trūcīgajiem un centīgākiem ģimnāziju un augstskolu audzēkņiem.
1879. gads
Vīdalē pabeidz būvēt skolu.
1880. gads
Mazirbē uzceļ skolu.
1881. gads
Dundagas pagastā sākas zemnieku māju pirkšanas posms.
Kolkā atver pirmo pagastskolu.
Ģibzdē atver skolu.
1882. gads
Dundagas luterāņu baznīcai tiek veikts pirmais lielākais iekštelpu remonts un krāsošana.
1883. gads
Atvera Dundagas Lauku aptieku. >>
1884. gads
Dundagas pagastnamam pabeidz celt 2.stāvu. >>
Uz mākslīgai uzbērtas salas jūrā izbūvē Kolkas bāku.
Dundagā nodibina pūtēju orķestri.
1888. gads
Nevejā uzbūvē skolu.
Dundagā ierīko policijas iecirkni.
1890. gads
Kolkā uzceļ pareizticīgo baznīcu.
Apstiprina Dundagas dziedāšanas biedrības statūtus.
1891. gads
Nodibina Dundagas kuģniecības biedrību.
1892. gads
01. Nodibina Dundagas patērētāju biedrību.
29.01. Draudzes skolu pārdēvē par Dundagas ministrijas skolu, priekšmetus sāk mācīt krieviski.
1893. gads
Mazirbē uzbūvē jūras skolu (1894.-1914.).
Beidz pastāvēt Ģipkas jūras skola (1871.-1893.).
1897. gads
Dundagas luterāņu baznīcas agrākā torņa vieta uzbūvē slaidu torni.
1902. gads
Pie „Baltās skolas” uzceļ jaunu ēku internātam un skolotāju dzīvokļiem.
1903. gads
Dundagā pabeidz pagasta nama celtniecību.
Dundagā atver pasta kantori.
Dundagā nodibina pareizticīgo draudzi.
1905. gads
06.03. Dundagā sociāldemokrātisko pulciņu centrs sarīko mītiņu. >>
22.10. Jaundundagā notiek pirmais legālais mītiņš. >>
01.12. Revolucionāri nodedzina Dundagas pili. >>
1911. gads
Dundagā uzceļ pareizticīgo baznīcu.
1912. gads
07. Dundagas luterāņu baznīcā novieto un iesvēta Jaņa Rozentāla altārgleznu “Lieldienu rīts”. >>
Dundagā uzceļ jaunu nespējnieku namu.
1913. gads
Dundagā pabeidz celt nespējnieku patversmi.
1914. gads
28.04. Dundagas sadraudzība biedrību nodēvē par biedrību “Vārpa”.
Likvidē Mazirbes jūras skolu (1893.-1914.).
Vācu artilērija uzspridzina Mazirbes baznīcas torni.
1915. gads
Krievijas varas iestādes noņem un uz Krieviju aizved 3 Dundagas luterāņu baznīcas zvanus.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s